Klik her for udvidet dagsorden
#1 - Region Midtjyllands Landsbypris 2018#2 - Mulig overdragelse af ansvaret for togstrækningen Holstebro-Vemb-Skjern til Region Midtjylland#3 - Oprettelse af nye uddannelsesudbud i Aarhus V og Aarhus C#4 - Godkendelse af forslag til proces for tilpasninger i det regionale rutenet#5 - Godkendelse af forslag til ændring af regionale buskøreplaner ved køreplanskiftet 1. juli 2018#6 - Godkendelse af plan for indsatsen på jordforureningsområdet 2018#7 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: Redegørelse fra "det tredje øje" vedrørende udfordringer relateret til projektmaterialet#8 - Kvalitetsfondsprojektet Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af en forøgelse af projektets reserver, samt godkendelse af nyt Prioriterings- og Besparelseskatalog.#9 - Kvalitetsfondsbyggeriet i Viborg: Tredje øje rapport for 4. kvartal 2017#10 - DNU: "Tredje øje"- rapport for 4. kvartal 2017#11 - DNU: Finansiering af merudgifter og ændring i projektets risikopulje#12 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 4. kvartal 2017#13 - Dansk Center for Partikelterapi: Kvartalsrapport for 4. kvartal 2017#14 - Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2017#15 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af bevilling til udbedring af kloakker på eksisterende Skejby i 2018#16 - Regionshospitalet Randers, Generalplan: Annullering af udbud af ombygning og renovering, sterilcentral#17 - Flytning af Den Fælles Beskriverenhed#18 - Godkendelse af ansøgninger til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse#19 - Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Else Kayser, Jacob Isøe Klærke og Mikkel Rasmussen#20 - Offentligt udbud af bankydelser til Region Midtjylland#21 - Politisk budgetvejledning for budget 2019#22 - Anlægsoverførsler 2017 til 2018-2019#23 - Præhospitalet: Anlægsregnskab for nyt kontrolrum#24 - Målretning af kulturudviklingsmidler til at understøtte Europæisk Kulturregion#25 - Godkendelse af justeret kommissorium for udvalget for nære sundhedstilbud#26 - Ny udpegning til vækstforum#27 - Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Idrætsskolerne Ikast#28 - Orientering om udpegning af medlemmer til patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland#29 - Europæisk Kulturregion - orientering om det regionale kultursamarbejde efter Aarhus 2017#30 - Orientering om udfordringer på Hospitalsapoteket