Klik her for udvidet dagsorden
#1 - Analyse af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland#2 - Håndtering af tolkegebyr i Region Midtjylland#3 - Afrapportering fra midlertidigt udvalg vedrørende demokrati og inddragelse#4 - Grundprincipper for borgerinddragelse i Region Midtjylland#5 - Indsatsplan for jordforurening 2019#6 - Revision af råstofplan: Godkendelse af indkaldelse af idéer#7 - Lægedækning på Tunø og Endelave#8 - Forslag til driftsoverenskomst for Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset#9 - Budget 2019 - Udmøntning af besparelser#10 - Godkendelse af prioriteringer på den medicotekniske bevilling 2019#11 - Udmøntning af ramme til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter#12 - Forslag om udmøntning af midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionens centre for voldtægtsofre#13 - Udmøntning af midler til sundhedstilbud tæt på borgerne#14 - Godkendelse af udkast til Regional Udviklingsstrategi 2019-2030#15 - Kapacitetsfastsættelse på HHX, HTX, STX og HF 2019/2020#16 - Center for Sundhed, Holstebro - driftsaftaler#17 - Godkendelse af udvidelse af regionsdrevet almen medicinsk klinik i Lemvig#18 - Godkendelse af aftale om udrykningslægeordningen mellem PLO og Region Midtjylland på Samsø#19 - Aarhus Universitetshospital: Lejemål til hjælpemiddelcentralen#20 - DNU: Godkendelse af anlægsregnskab delprojekt syd 3#21 - DNU: Godkendelse af anlægsregnskaber for El og Fjernvarme#22 - DNU: Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af sterilcentral på Aarhus Universitetshospital#23 - Godkendelse af anlægsregnskab for projekt for harmonisering af optageområder Regionspsykiatrien Midt (tidligere Viborg-Skive)#24 - Bemærkninger til ministeren vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse af udredningsretten#25 - Udpegning af medlem til styregruppe for projektet Kollektiv trafik i Hedensted Kommune#26 - Studietur for psykiatri- og socialudvalget i marts 2019