#1 - Godkendelse af plan for neurologi og neurorehabiliteringsområdet samt tilhørende bevillinger#2 - Placering af nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit#3 - Effektiviseringskrav Hospitalsenhed Midt#4 - Høring af Midttrafiks budget 2020#5 - DNV-Gødstrup: Forøgelse af reserver og godkendelse af opdateret prioriterings- og besparelseskatalog#6 - Godkendelse af bevillingsændringer vedrørende Dansk Center for Partikelterapi#7 - Forsøgsordning om bedre udnyttelse af regionens udbudsaftaler med privathospitaler#8 - Ophævelse af særregler for befordring af dialyse-, kemo- og strålepatienter#9 - Placering af funktion inden for gynækologi og obstetrik#10 - Afrapportering på målopfyldelse - udmøntning af 50 mio. kr. til Psykiatrien#11 - Status på implementeringen af udviklingsplanen for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien#12 - Status på etablering af tværfaglige enheder for demens og udmøntning af midler til demens og sklerose#13 - Ansøgning om projekteringsbevilling til nyt udbud af fleksible, mobile modulboliger#14 - Godkendelse af praksisplan for fysioterapi#15 - Godkendelse af praksisplan for kiropraktik#16 - Afrapportering på lægedækningshøring 2019#17 - Udmøntning af uddannelsespulje - efterår 2019: Åben pulje#18 - Udmøntning af uddannelsespulje - efterår 2019: Teknologipagt#19 - Udmøntning af kulturudviklingsmidler - efterår 2019#20 - Henvendelse fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten#21 - Orientering om status for overdragelse af togstrækningen Holstebro-Skjern