Klik her for udvidet dagsorden
Velkommen til mødet i regionsrådet den 25. januar 2023.1. Ny lægevagtsaftale i Region Midtjylland2. Placering af nærhospital i den nordvestlige del af regionenÆndringsforslag fra Bent B. Graversen (V): At sagen udsættes, indtil indholdet i nærhospitalerne er fastlagtÆndringsforslag fra Niels Viggo Lynghøj (A): At første at formuleres således: At der arbejdes videre med placering af et nærhospital i Struer3. Procesplan for strategi om robustgørelse af akutområdet4. Plan for genåbning af Akutklinikken i Lemvig5. Godkendelse af visionsoplæg vedrørende Børn og Unge Hospital AUH6. Akutpakken 20237. Godkendelse af indkøb af medicoteknisk udstyr for prioriteringsår 20238. Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af bevilling til helkrops-PET/CT-skanner9. Anlægsbevillinger til implementering af Affaldsplan i 202310. Revision af råstofplan 202011. Indsatsplan for jordforurening 202312. Status og videreudvikling af projekt SAMFUNDSFORMERNE13. Ung i uddannelse 2.0 - ændring i medfinansiering14. Revision af Midttrafiks standardvedtægter15. Politisk budgetvejledning 2024