24-02-2016 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - Tildeling af Region Midtjyllands landsbypris 2016#2 - Udmøntning af midler til hurtig udredning og behandling#3 - Udmøntning af midler til kræftområdet#4 - Godkendelse af fordeling af finanslovsmidler til fødeafdelingerne i 2016-2017#5 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for de somatiske bygninger i etape 3#6 - Regionshospitalet Silkeborg: Projekteringsbevilling til fase 4-6 af Dispositionsplanen#7 - Regionshospitalet Horsens: Oprettelse af justeringsreserve og meddelelse af bevilling til programorganisation#8 - Dansk Center for Partikelterapi: Tredje øje rapport for efteråret 2015#9 - Ansøgning om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje vedrørende udbredelse af akuthjælperordninger#10 - Bevilling til udvikling af sektorerne for fiskeri og opdræt af fisk m.v. i Danmark (Indstilling fra Vækstforum)#11 - Henvendelse om regional finansiering af lokalrute i Norddjurs Kommune#12 - Intern regional strategi for 2. del af praksisplanen#13 - Godkendelse af rapport og regnskab fra det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområdes studietur til Stockholm og Oslo den 8. - 12. september 2015#14 - Godkendelse af afrapporteringer på Socialstyrelsens centrale udmeldinger vedrørende børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade#15 - Udpegning til bestyrelsen for Museernes videnscenter for digital formidling, MMEx#16 - Orientering om anvendelse af klausuler om lære- og praktikpladser#17 - Orientering om investeringstilskuddet til privatbanerne#18 - Justering af det internationale set-up i Region Midtjylland samt særlig erhvervsrettet indsats rettet mod Sydtyskland#19 - Orientering om dialog med Novo Nordisk Fonden om et Steno Diabetes Center i Region Midtjylland#20 - Orientering om landsdækkende måling af somatiske hospitalers produktivitet 2014t1 #21 - Miljøstyrelsens afgørelse vedrørende svovlgruberne på Rønland

Se eller gense Regionsrådsmødet 24. februar 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen til højre for videoen. OBS: Denne webcast skal ses i nyere browsere, eks Chrome, Safari etc.

Denne video er set i alt: 147
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.