19-03-2014 - Møde i regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af forslag til ændring af regionale buskøreplaner fra juni 2014#2 - DNU: Godkendelse af omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver#3 - Landsdækkende måling af somatiske hospitalers produktivitet 2012#4 - Godkendelse af revideret investeringsplan#5 - Godkendelse af programoplæg 2014, Regionshospitalet Silkeborg#6 - DNV-Gødstrup: Flytning af midler til justeringsreserve samt reserve for indeksregulering#7 - DNU: Bevilling til digitale skilte#8 - Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af projektforslag for Akutcenteret#9 - Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg: "Tredje øje" rapport, 4. kvartal 2013#10 - Kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup: "Tredje øje" rapport for 4. kvartal 2013#11 - DNU: "Tredje øje" rapport for 4. kvartal 2013#12 - Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2013#13 - Udbudsstrategi for indkøb af udstyr til Dansk Center for Partikelterapi#14 - Stråleplan 2014#15 - Fælles Visitation på det gynækologiske område#16 - Regionsrådets udtalelse vedrørende Statsrevisorernes beretning om den præhospitale indsats#17 - Aktivitet på AMK-vagtcentralen 1. januar til 31. december 2013#18 - Praksisplanudvalgets udarbejdelse af praksisplan i valgperioden 2014-2017#19 - Anlægsoverførsler 2013 til 2014#20 - Dimensionering af uddannelsespladser til pædagoguddannelsen i 2014/2015#21 - Godkendelse af udkast til indberetning om jordforurening 2013 og jordforureningsstrategi 2014#22 - EU-kultursatsning i Region Midtjylland 2014-2017#23 - Ansøgning om tilskud til Interact - Fælles digitalt formidlingsprojekt mellem ARoS, Heart og Mapping the Archive#24 - Ansøgning om tilskud til konferencen Musikundervisningens muligheder#25 - Forslag om justering af kommissorium for det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet#26 - Udpegning af medlemmer til patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland#27 - Udpegning af bestyrelsesmedlem til Foreningen Energihuset +Punktet i Skive#28 - Task force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation - årsrapport for 2013#29 - Orientering om hospitalernes anvendelse af 14 mio. kr. til styrkelse af kapaciteten på det medicinske område#30 - Orientering om medicinforbrug i 2013 for praksis- og hospitalsområdetT1 - #1 - Ansøgning fra bestyrelsen for Gudenå Hospice vedrørende udvidelse af byggeriet i Brædstrup fra 9 til 12 hospicepladser
Denne video er set i alt: 2
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.