26-02-2014 - Møde i regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Tildeling af Region Midtjyllands Landsbypris 2014#2 - 2. behandling af godkendelse af styrelsesvedtægt for Region Midtjylland 2014-2017#3 - Nedsættelse af fire midlertidige udvalg 2014-2015#4 - Nedsættelse af Vækstforum for Region Midtjylland 2014-2017 i henhold til Lov om erhvervsfremme og regional udvikling#5 - Opfølgning på resultatkontrakter pr. 1. september 2013 (Indstilling fra Vækstforum)#6 - Høringssvar vedrørende forslag til Landdistriktsprogram 2014-2020#7 - Scandinavian Game Developers - projektforlængelse (Indstilling fra Vækstforum)#8 - Ansøgning fra Tradium om EUD-grundforløbet Bygge og Anlæg i Pederstrup på Djursland#9 - Ansøgning om tilskud til Museum Ovartacis bidrag til Århundredets Festival#10 - Ansøgninger om udviklingstilskud til uddannelse - åben pulje#11 - Ansøgninger om udviklingstilskud til uddannelse - erhverv i uddannelserne#12 - Tilskud til Scenekunstnerisk Udviklingsprojekt 2014-2016#13 - Fælles udviklings- og projektsekretariat for scenekunst i Region Midtjylland#14 - Foreløbigt regnskab 2013#15 - Forvaltningsrevision af indkøbs- og forsyningsområdet#16 - Godkendelse af budgetvejledning 2015#17 - Nedsættelse af patientinddragelsesudvalg#18 - Midlertidig flytning af urologiske patientforløb i Region Midtjylland#19 - Udpegning af medlemmer til Det Regionale Vejledningsråd og Gigtforeningens repræsentantskab#20 - Befordringsregler i forbindelse med udredningsretten og fælles visitation#21 - Godkendelse af støtte fra Trygfonden til udvidelse af Trygfondens Familiehus#22 - Meraktivitetsprojekter 2014#23 - Opfølgning på udredningsretten#24 - Udmøntning af de medicotekniske puljer 2014#25 - Kapacitetsudvidelse på Respirationscenter Vest#26 - DNU: Udbud af OPP-projekt vedrørende P-hus samt etablering af helikopterlandingsplads som totalentreprise#27 - DNU: Bevilling til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag samt opstart af for- og hovedprojekt for delprojekt Hoved-Neuro#28 - Projektbevilling til Psykiatrien i DNV-Gødstrup i 2014#29 - Praksisforskningsfondens forskningsprogram 2014-2016#30 - Indførelse af udrednings- og behandlingsret i psykiatrien#31 - Indmelding til anlægspulje for 2014 på psykiatriområdet#32 - Høringssvar til forslag til lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud#33 - Henvendelse fra Anne V. Kristensen vedrørende blodfortyndende behandling#34 - Orientering om administrationens arbejde med Akutprogram#35 - Orientering om en styrkelse af indsatsen over for lungesyge børn
Denne video er set i alt: 4
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.