29-01-2014 - møde i regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Aftale om letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra marts 2014#2 - Godkendelse af udbudspolitik for Region Midtjylland#3 - Godkendelse af delegerings- og kompetencefordelingsregler for 2014-2017#4 - Godkendelse af styrelsesvedtægt for Region Midtjylland 2014-2017#5 - Godkendelse af forretningsorden for regionsrådet for 2014-2017#6 - Nedsættelse af fire rådgivende udvalg i 2014-2017#7 - Godkendelse af standardforretningsorden for særlige udvalg i 2014-2017#8 - Vedtagelse af mødeplan for 2014 for regionsrådet#9 - Godkendelse af tegningsberettigede for Region Midtjylland#10 - Udpegning af repræsentanter til varetagelse af hverv#11 - Udpegning af medlemmer til de videnskabsetiske komitéer for Region Midtjylland#12 - Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aarhus Letbane Drift I/S#13 - Udpegning af bruger- og pårørenderepræsentanter til Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet#14 - Udpegning af bruger- og pårørenderepræsentanter til Det regionale kontaktforum på handicapområdet#15 - Projekteringsbevilling til opstart af ombygning af Bækketoften i Hedensted#16 - Rethink Business (Cradle to Cradle) – ansøgninger til kommunepuljen (Indstilling fra Vækstforum)#17 - Udvikling af Thyborøn Havn til udskibnings- og servicehavn for havmøller (Indstilling fra Vækstforum)#18 - Indberetning af kapacitet på de gymnasielle uddannelser for skoleåret 2014-2015#19 - Evaluering af Region Midtjyllands anvendelse af sociale klausuler om lære- og praktikpladser#20 - Udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende Statsrevisorernes beretning om det specialiserede socialområde#21 - Projekt "ny styring i et patientperspektiv"#22 - DNV-Gødstrup: Bevilling til projektorganisation i 2014#23 - Regionshospitalet Randers: Godkendelse af projektforslag for etablering af fælles akutafdeling#24 - Godkendelse af projektforslag: Dispositionsplanen for Regionshospitalet Silkeborg#25 - Bevilling til indledende planlægning af Nationalt Center for Partikelterapi#26 - Udviklingen i målopfyldelsen for behandlingen af lungecancer i 2013#27 - Orientering om status på aftalebundne energispareprojekter#28 - Orientering om følgeforskning til ny styring i et patientperspektivT1 #1 - Miljøsanering af eksisterende bygninger i Brædstrup
Denne video er set i alt: 6
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.