19-12-2012 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1- Tilpasning af kapaciteten på sociale tilbud i Region Midtjylland#2 - Satspuljeprojektet "Etablering af otte psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland" – revideret projektbeskrivelse#3 - Anlægsbevilling til 10 boliger på Sønderparken i Hornsyld#4 - Talent i ungdomsuddannelserne - projekter under den regionale udviklingspulje til uddannelse#5 - Høring af statens trafikplan 2012-2027#6 - Høring af forslag til Lov om ændring af planloven#7 - Håndtering af tilsagn vedrørende projekttilskud indenfor erhvervsudvikling, uddannelse og kultur på det regionale udviklingsområde og håndtering af indskud til letbaneanlægsselskabet#8 - Etablering af lægeklinikker i Struer#9 - Udvidelse og delvis ombygning af lægehuset i Hvide Sande#10 - Anlægssag – Center for Sundhed/Sundheds- og akuthus i Holstebro#11 - Helhedsplan for Regionshospitalet Brædstrup#12 - Ombygning og genhusning af Livsstilscentret på Regionshospitalet Brædstrup#13 - Delvis renovering af kirurgisk afdeling, P4 på Regionshospitalet Horsens#14 - Udbedring af påbud fra Arbejdstilsynet samt udskiftning af tag på Regionshospitalet Randers#15 - Aftale med Epilepsihospitalet Filadelfia om behandling af borgere fra Region Midtjylland#16 - Etablering af landingssted til akutlægehelikopteren ved lægehuset i Thyborøn#17 - Bevilling til reinvesteringer i it, teknisk udstyr, inventar m.v. på Aarhus Universitetshospital#18 - Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2012#19 - DNU: Godkendelse af tildelingskriterier til konkurrence om kunstudsmykning på DNU#20 - DNU: Godkendelse af bevilling til igangsættelse af abdominal/inflammation underprojekt Syd 2#21 - DNU: Opdatering af tidsplanerne for projektet#22 - DNU: Orientering om grundlaget for det videre arbejde vedrørende opførelse af Forum#23 - Svar til Ekspertpanelets spørgsmål til ansøgning om endeligt tilsagn for DNV-Gødstrup#24 - Tredje øje rapport for 3. kvartal 2012 for kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup#25 - Tredje øje rapport for Regionshospitalet Viborg, 3. kvartal 2012#26 - Håndtering af de økonomiske konsekvenser af specialeplanen#27 - Implementering af lov om ny udrednings- og behandlingsret på det somatiske område#28 - Landsdækkende måling af somatiske hospitalers produktivitet 2011#29 - Budgetreguleringen 2012 og Økonomirapporten pr. 31. oktober 2012#30 - Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse af Center for spiseforstyrrelser i Risskov#31 - Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af to gange fire døgnpladser på Møllebækken, Dalstrup
Denne video er set i alt: 6
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 3
There is no video in the channel yet. There is no video yet.