03-12-2013 - Møde i regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Anmodning om fritagelse for at modtage valg til regionsrådet 2014-2017 og indkaldelse af stedfortræder#2 - Godkendelse af gennemførelses- og udbudsstrategi for generalplansprojektet på Regionshospitalet Horsens#3 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for 1. etape af kvalitetsfondsprojektet#4 - DNU: Bevillinger til onkologien#5 - DNU: Bevilling til planlægning og styring af DNU-projektet i 2014#6 - Regionshospitalet Randers: Godkendelse af projektforslag for Dagkirurgisk og Endoskopisk afsnit#7 - Opfølgning på Radiologianalysen#8 - Udbud af kørsel med vagtlæger#9 - Udvidelse af kapaciteten på fodterapiområdet#10 - Udvidelse af kriterierne for udmøntning af midler til internationalisering#11 - Muskelsvindfonden anmoder om flere midler til henviste borgere#12 - Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland#13 - Kommunal overtagelse af sociale tilbud i Randers Kommune#14 - Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedssektoren#15 - Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse#16 - Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende Energi og Miljø#17 - Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende demokrati#18 - Vision for letbanens udbygningsetaper#19 - Bevilling til opstart af Danish Food Cluster (Indstilling fra Vækstforum)#20 - Regionalt-statsligt program grønne forretningsmodeller (Indstilling fra Vækstforum)#21 - Fortsættelse af INNO-X Healthcare (Indstilling fra Vækstforum)#22 - Dicte II - udvikling af det erhvervs- og turismemæssige potentiale i forbindelse med film/TV-serien (Indstilling fra Vækstforum)#23 - Udviklingstilskud til INCUBA - Navitas Park (Indstilling fra Vækstforum)#24 - Ny regional partnerkreds til MedTech Innovation Center#25 - Orientering om den samlede vurdering af sundhedsområdet#26 - Kvalitet - Kvartalsrapporten pr. 30. september 2013#27 - Økonomi og aktivitet - Kvartalsrapporten pr. 30. september 2013#28 - Godkendelse af leasingramme til Ny Fælles it-platform#29 - Godkendelse af civil beredskabsplan for Region Midtjylland#30 - Plan for sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab i Region Midtjylland#31 - Forlængelse af valgperioden for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland#32 - Godkendelse af vederlagsregulativ for 2014-2017#33 - Redegørelse om praksis i forhold til opfølgning på politiske udvalgsmøder i Region Midtjylland#34 - Orientering om ændring af praksis vedrørende brug af indeks i anlægssager#35 - Anlægsregnskab for salg af bygninger#36 - Henvendelse fra Bente Nielsen og Jacob Isøe Klærke vedrørende besøgstider på hospitalerne#37 - Orientering om status for kræftpakker#38 - Orientering vedrørende evaluering af kendt jordemoderordning39# - Patientkontorets årsberetning 2012#40 - Orientering om afsluttende afrapportering for hensigtserklæringer samt udmøntning af pulje i budgetforlig 2013
Denne video er set i alt: 5
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.