30-10-2013 - Møde i regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af Sundhedsplan 2013#2 - Aarhus Universitetshospital: Ny organisering af opgaver med rengøring, service og transport#3 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af projektforslag og bevilling til ombygning af eksisterende Skejby#4 - DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til Abdominal/Inflammation underprojekt Syd 4 samt oprettelse af en indekspulje#5 - DNV-Gødstrup: Bæredygtighedscertificering#6 - Hospitalsenhed Midt: Udmøntning af driftsnødvendige anlægsprojekter#7 - Hospitalsenheden Horsens: Revideret generalplan#8 - Indgåelse af driftsoverenskomst med Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup#9 - Endelig godkendelse af Social Strategi#10 - ELENA energispareprojekt støttet af EU#11 - Tilskud til udviklingsprojekt om Museum Jorn (Indstilling fra Vækstforum)#12 - Høringssvar til forslag til Landsplanredegørelse 2013#13 - Ansøgning til uddannelsespuljen 2013 - Kompetencebroen - din vej til uddannelse i Favrskov#14 - Ansøgning til uddannelsespuljen 2013 - Udvikling af kreativ og kulturel ungdomsuddannelse#15 -Ændringer til Lov om erhvervsfremme (Ny regional Vækst- og udviklingsstrategi) - udkast til høringssvar#16 - Anlægsregnskab: Etablering af retspsykiatrisk afsnit i Risskov#17 - Anlægsregnskab: Udbygning af retspsykiatrisk afsnit i Risskov#18 - Anlægsregnskab: Ombygning af ungdomspsykiatrisk afsnit i Risskov#19 - Anlægsregnskab: Ombygning og opførelse af ti boliger, Tangkærcentret#20 - Anlægsregnskab: Fase 0-projekter og Patologi, Kvalitetsfondsprojektet Viborg#21 - Institut for Kommunikation og Handicap: Godkendelse af nye styrelsesvedtægter#22 - Ligestillingsredegørelse 2013#23 - Tilforordnede vælgere ved eventuel fornyet fintælling#24 - Henvendelse fra Bente Nielsen vedrørende lære- og praktikpladser#25 - Godkendelse af revideret udbudspolitik 2013#26 - Orientering om afrapportering for udbudsstrategien 2010-2013#27 - Orientering om status for implementering af Partnerskab for grønne indkøb#28 - Orientering om belægning på MultifunC Midtjylland samt status på oprettelse af delvist lukket døgninstitution#29- Orientering om organisatoriske ændringer i Regionspsykiatrien Vest#30 - Opfølgning på udredningsretten#31 - Forbrugsovervågning medicin efter 2. kvartal 2013
Denne video er set i alt: 3
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.