25-09-2013 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Indkaldelse af stedfortrædere til 2. behandling af forslag til Budget 2014#2 - Forslag til budget 2014: 2. behandling#3 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Jette Skive vedrørende tv-udsendelser om de nye sygehusbyggerier#4 - Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Bente Nielsen og Jacob Isøe Klærke vedrørende egenbetaling af mad og anvendelse af eget tøj#5 - Analyse af det radiologiske område#6 - Fremtidig organisering af hospitalsapoteksområdet07# - Godkendelse af Styringsaftale i rammeaftale 2014 på social- og specialundervisningsområdet#8 - Høring af Midttrafiks trafikplan 2013-2017#9 - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad - bevilling fra Region Midtjylland og staten#10 - Rethink Business (Cradle to Cradle) – ansøgninger til kommunepuljen (Indstilling fra Vækstforum)#11 - Ny supportfunktion for danske klyngeorganisationer (Indstilling fra Vækstforum)#12 - Høringssvar til Danske Regioner vedrørende regeringsudspillet "Øget indsigt gennem globalt udsyn"#13 - Aarhus Universitetshospital/DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til om- og tilbygning af Børneafdelingens neonatalafsnit samt til kontorarealer til DNU#14 - Aarhus Universitetshospital: Udskiftning af ventilation og CTS-anlæg#15 - Hospitalsenheden Horsens: Kælder- og tunnelprojekt#16 - Hospitalsenheden Horsens: Udvidelse af Endoskopienheden#17 - Hospitalsenheden Horsens: Projekteringsbevilling til fase 1A - flytning af stationær operationsafdeling og udvidelse af akutafdelingen#18 - Regionshospitalet Viborg: Tredje øje rapport for 2. kvartal 2013#19 - DNU: Tredje øje rapport for 2. kvartal 2013#20 - DNV-Gødstrup: Tredje øje rapport for kvalitetsfondsprojektet#21 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for delprojekt 1B i projektet vedrørende etablering af fælles faciliteter for skurby#22 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af udbudsbetingelser for 3. etape#23 - Principper for fleksibel kapacitetstilpasning og -udnyttelse i 2014#24 - Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2013#25 - Orientering om den samlede vurdering af sundhedsområdet#27 - Økonomi og aktivitet - Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013#26 - Orientering om kvartalsrapporten vedrørende kvalitet pr. 30. juni 2013#28 - Samsø Sundheds- og Akuthus: Bevilling til ombygning og indretning af akutklinik#29 - Institut for Kommunikation og Handicap: Godkendelse af nye styrelsesvedtægter#30 - Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer i Region Midtjylland31# - Redegørelse om praksis i forhold til opfølgning på politiske udvalgsmøder i Region Midtjylland#32 - Revisionsberetning for regnskabsåret 2012 og endelig godkendelse af Årsrapport 2012#33 - Revisionsberetning nr. 24 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2012#34 - Forvaltningsrevisionsopgave vedrørende evaluering af it-understøttelsen af det billeddiagnostiske område#35 - Forvaltningsrevisionsopgave vedrørende forskningsprojekter#36 - Forvaltningsrevisionsopgave vedrørende budgetlov og styringsmæssige konsekvenser#37 - Orientering om udsættelse af opnormering på MultifunC Midtjylland#38 - Orientering om afrapportering fra dialogforum vedrørende overbelægning#39 - Orientering om aktiviteten ved AMK-vagtcentralen for perioden 1. januar - 30. juni 2013
Denne video er set i alt: 1
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.