26-06-2013 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af udkast til Social Strategi (høringsudgave)#2 - Hospitalernes handlingsplaner for udredningsretten#3 - Regionshospitalet Lemvig: Udvidelse af mobilbioanalytikerordning og åbningstid for røntgen#4 - Benchmark af Aarhus Universitetshospital med andre sammenlignelige universitetshospitaler#5 - Regionshospitalet Silkeborg: Godkendelse af nyt OPP-udbud om parkeringshus#6 - Udvidelsen af rammen for ESCO-projektet i Silkeborg og Hammel#7 - Regionshospitalet Randers: Udmøntning af driftsnødvendige anlægsprojekter#8 - Hospitalsenheden Horsens: Bevilling til ekstern bygherrerådgivning til generalplanen#9 - Finansiering af Dansk Stroke Center på Aarhus Universitetshospital#10 - Etablering af helikopterlandingsplads til redningshelikopteren på havnen i Aarhus og sikring af myndighedsgodkendelse af akutlægehelikopterens helikopterlandingspladser#11 - DNU: OPP-projekt vedrørende P-hus med helikopterlandingsplads ved Akutcentret#12 - DNU: Godkendelse af bevilling til igangsættelse af Abdominal/Inflammation underprojekt Syd 6 - Kapel#13 - DNU: Tredje øje rapport for 1. kvartal 2013#14 - Regionshospitalet Viborg: Tredje øje rapport for 1. kvartal 2013#15 - DNV-Gødstrup: Tredje øje rapport for 1. kvartal 2013#16 - Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2013#17 - Frasalg af overskydende ejendomme på hospitalsgrunden i Brædstrup#18 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende Statsrevisorernes beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet#19 - Afrapportering 2013 - Sundhedsaftalen 2011-2014#20 - Godkendelse af samarbejdsaftale om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion#21 - Udkast til plan for sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab med henblik på høring#22 - Udkast til it-strategi for Region Midtjylland#23 - Vedtagelse af foreløbig mødeplan for 2014 for regionsrådet#24 - Salg af ejendom på Bygholms Allé 2, 8260 Viby J.#25 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende indkøb af apparatur#26 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende døgndækkende palliativ indsats#27 - Orientering om ventelistesituationen indenfor gastroskopi i Hospitalsenheden Vest#28 - Orientering om status for kræftpakker#29 - Orientering om udmøntning af målrettet produktivitetskrav#30 - Orientering om status for visitationssamarbejde inden for urinvejskirurgi, kardiologi og reumatologi#31 - Orientering vedrørende 2. status på Kvalitetsstrategien på sundhedsområdet#32 - Orientering om Sundhedsstyrelsens svar på statusrapport for specialeplanlægningen 2011#33 - Orientering om årsberetning fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Midtjylland 2012#34 - Orientering om værgemålsbeskikkelser i 2012#35 - Orientering om tildeling af satspuljemidler til de sikrede institutioner i Region Midtjylland#36 - Orientering om Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020
Denne video er set i alt: 4
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.