24-04-2013 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Høringsudkast til sundhedsplan#2 - Placering af atomaffald#3 - Godkendelse af udkast til strategi for jordforurening#4 - Forberedende arbejder ved anlæg af Aarhus Letbane#5 - Ansøgning om tilskud til konference om digital innovation i musik- og kulturskolernes læringsmiljø#6 - Til- og ombygning på Ulriksdals afdeling Skovhuset beliggende i Ulfborg#7 - Godkendelse af udbudsstrategi for psykiatrien i DNV-Gødstrup#8 - DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til underprojekt Vare- og affaldscentral#9 - DNU: Godkendelse af bevilling til igangsættelse af Akut underprojekt Nord 3#10 - Udvidelse af den diagnostiske kapacitet for lungekræftpatienter#11 - Refusion af elektroder ved brug af private hjertestartere#12 - Bevilling til indretning af Sundhedshus Ringkøbing#13 - Samling af den ortopædkirurgiske aktivitet i Sundhedshus Ringkøbing#14 - Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser#15 - Afrapportering fra udredning af hjerteområdet#16 - Godkendelse af forløbsprogram for depression#17 - Delpraksisplan praktiserende øjenlæger#18 - Godkendelse af sundhedsaftale vedrørende styrket forløbskoordinering for den ældre medicinske patient#19 - Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft#20 - Godkendelse af Region Midtjyllands indkøbspolitik#21 - Anlægsoverførsler 2012 til 2013#22 - Svar på lånedispensationsansøgning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet#23 - Salg af ejendom i Bøvlingbjerg#24 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Jørgen Winther vedrørende ulve i Region Midtjylland#25 - Orientering om tildeling af satspuljemidler til de sikrede institutioner i Region Midtjylland#26 - Orientering om status på radiologianalysen#27 - Orientering om status for Midtlogistikprojektet
Denne video er set i alt: 4
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.