20-03-2013 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Endelig godkendelse af Psykiatriplan 2013-2016#2 - Godkendelse af samlet anlægsramme, tidsplan, valg af rådgivere samt bevilling i 2013 for psykiatrien i DNV-Gødstrup#3 - DNU: Ændring af bevilling til Akut underprojekt Nord 2 som følge af licitation#4 - DNU: Rapport fra "det tredje øje" for 4. kvartal 2012#5 - DNV-Gødstrup: Rapport fra "det tredje øje" for 4. kvartal 2012.#6 - Regionshospitalet Viborg: Rapport fra "det tredje øje" for 4. kvartal 2012#7 - Kvartalsrapport pr. 31. december 2012 for kvalitetsfondsprojekterne#8 - Forslag til reviderede driftsoverenskomster med fire selvejende hospicer#9 - Realisering af Stråleplan for 2013#10 - Forbrugsovervågning af medicin på hospitalsområdet i Region Midtjylland#11 - Status for ortopædkirurgisk visitationssamarbejde#12 - Delpraksisplan praktiserende øjenlæger#13 - Task Force for Nære Sundhedstilbud og Sundhedsinnovation - årsrapport 2012#14 - Godkendelse af koncernstrategi for internationalisering#15 - Midttrafiks tilslutning til rejsekortet#16 - Midttrafiks 34. udbud af buskørsel og stillingtagen til option om biodiesel#17 - Godkendelse af forslag til ændring af regionale buskøreplaner ved køreplanskiftet i juni 2013#18 - Merbevilling til Future Food Innovation 2013 (Indstilling fra Vækstforum)#19 - Ansøgning om bevilling til konceptudvikling af Food Universe (Indstilling fra Vækstforum)#20 - Ansøgning om bevilling til Center om Bio-X Denmark (Indstilling fra Vækstforum)#21 - Tilsagn om støtte til World Water Forum 2018 (Indstilling fra Vækstforum)#22 - Ansøgning om tilskud til projekt om udvikling af partnerskaber omkring kulturhuset Den ny Maltfabrik i Ebeltoft#23 - Ansøgning om tilskud til pilotprojektet Middelalderborge i Region Midtjylland#24 - Ansøgning om tilskud til ArtEpi - Green Performing City#25 - Ansøgning om tilskud til konferencen Musikkens muligheder#26 - Digitalisering af ungdomsuddannelserne - projekter under den regionale udviklingspulje til uddannelse#27 - Henvendelse fra Poul A. Christensen vedrørende status for fælles akutmodtagelser#28 - Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedrørende lungecancer#29 - Høring vedrørende evaluering af kommunalreformen#30 - Dimensionering af uddannelsespladser til pædagoguddannelsen 2013/2014 i Region Midtjylland#31 - Godkendelse af budgetvejledning 2014#32 - Regionsrådsvalg 2013#33 - Afrapportering fra studieturen i det midlertidige udvalg vedrørende demokrati#34 - Orientering om udvidet frit sygehusvalg 2012#35 - Orientering om aktiviteten på hospice i 2012#36 - Orientering om aktiviteten ved AMK-vagtcentralen for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012#37 - Orientering om rapport vedrørende medicinering i Region Midtjyllands psykiatriT1 #38 - Udbud af OPP-kontrakt vedrørende etablering af nyt Psykiatrisk Center ved DNU
Denne video er set i alt: 4
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.