27-02-2013 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Tildeling af Region Midtjyllands Landsbypris 2013#2 - Belægningssituationen på de medicinske afdelinger i Region Midtjylland#3 - Henvendelse fra Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Fælleslisten#4 - Udvidelse af kapaciteten på høreområdet i Region Midtjylland#5 - Flytning af regionsfunktioner inden for neurologi mellem Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Holstebro#6 - Flytning af regionsfunktioner inden for hæmatologi mellem Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Holstebro#7 - Godkendelse af ansøgning om lån til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne#8 - Godkendelse af Helhedsplan; Hammel Neurocenter og Urbakken#9 - Godkendelse af revision af styringsmanual samt principnotat for reserver for DNV-Gødstrup projektet#10 - Godkendelse af Delprojekt 2 for DNV-Gødstrup#11 - Etablering af el- og varmeforsyning i DNV-Gødstrup projektet#12 - DNU: Godkendelse af bevilling til byggepladsens fællesfaciliteter og planlægning af DNU-projektet i 2013 samt brug af justeringsreserven#13 - DNU: Bevilling til etablering af it-understøttelse af logistik på hospitalet#14 - DNU-projektets forsyningsaftaler om fjernvarme og el#15 - Videreførelse af ekstraordinært ambulanceberedskab#16 - Udmøntning af puljer til indkøb af medicoteknisk udstyr, 2013-2014#17 - Meraktivitetsprojekter 2013#18 - Tilsagn om tilskud fra pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade#19 - Iværksættelse af arbejdet med ny social strategi#20 - Fase 2 - Sundhedshuset Grenaa#21 - Godkendelse af tildelingskriterier i forbindelse med Holstebro Sundhedshus#22 - Partnerskab om sundheds- og sygehusinnovation - ansøgning om bevilling (Indstilling fra Vækstforum)#23 - Østjyllands Spisekammer - ansøgning om tilskud til etablering af netværk (Indstilling fra Vækstforum)#24 - Uddannelsespolitisk handlingsplan 2013-2014#25 - Følgeforskning til talentprojekter - projekter under den regionale udviklingspulje til uddannelse#26 - Internationalisering af ungdomsuddannelserne - projekter under den regionale udviklingspulje til uddannelse#27 - Optagelse i partnerskab for offentlige grønne indkøb#28 - Bevilling til reinvestering i it#29 - Forsikringsrapport for Region Midtjylland 2011 og 2012#30 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Olav Nørgaard vedrørende epidemikommissionerne#31 - Henvendelse fra Poul A. Christensen vedrørende status for fælles akutmodtagelser#32 - Orientering vedrørende regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet#33 - Orientering om genetablering af ordning med kommunal sygeplejerske på Tunø med regionale funktioner
Denne video er set i alt: 2
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.