23-01-2013 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Status på letbaneprojektet#2 - Godkendelse af indspil til statslige investeringer i infrastrukturen i Region Midtjylland#3 - Høring af forslag til Lov om ændring af planloven#4 - Midtnet - bevilling af projektforlængelse og midler (Indstilling fra Vækstforum)#5 - Bevilling til projektmodningsfasen for initiativet Kreative Partnerskaber (Indstilling fra Vækstforum)#6 - Bevilling til Food Festival 2013 (Indstilling fra Vækstforum)#7 - Forlængelse af klyngeprogrammet for The Animation Workshop (Indstilling fra Vækstforum)#8 - Videreførelse af Shareplay - tværregional Cross Media satsning (Indstilling fra Vækstforum)#9 - RETHINK 2017 - Kultur, begivenheder og oplevelser som katalysator for turismebaseret forretningsudvikling (Indstilling fra Vækstforum)#10 - Landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020#11 - Etablering af erhvervsuddannelsesgrundforløb "Mad til mennesker" i Grenaa#12 - Indberetning af kapacitet for skoleåret 2013-2014 på STX og HF#13 - Opfølgning på resultatkontrakter vedrørende regionale udviklingsaktiviteter#14 - Afrapportering fra studietur for det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling#15 - Tidsplan for kvartals- og økonomirapporteringer i 2013#16 - Analyse af behovet for velfærdsuddannede i den midtjyske region#17 - Godkendelse af opdateret styringsmanual og håndtering af reserver på kvalitetsfondsprojektet Viborg samt godkendelse af bevilling til projektafdelingen#18 - DNU: Godkendelse af revideret styringsmanual#19 - DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til rørpost#20 - DNU: Ændret bygningsindretning for vare- og affaldshåndteringen#21 - Bevilling til fortsat planlægning af kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup#22 - Anlægsregnskab for fase 0, Hospitalsenheden Horsens#23 - Anlægsbevilling til hæmatologisk ambulatorium på Regionshospitalet Horsens#24 - Anlægsbevilling til Service og Logistikhus på Hospitalsenheden Horsens#25 - Ændring af vedtægter for den selvejende institution Center for innovation og metodeudvikling for den specialiserede sociale indsats i Danmark (Metodecentret)#26 - Satspuljemidler til de sikrede institutioner 2013-2015#27 - Orientering om omlægninger på høreområdet i 2013#28 - Orientering om udrulning af diagnostisk pakkeforløb#29 - Orientering om mulighederne for at øge den reumatologiske kapacitet i Region Midtjylland#30 - Orientering om Danske Regioners Benchmarking af psykiatrien 2011#31 - Orientering om rapporten Analyse af kapaciteten i psykiatrien#32 - Orientering om produktivitetsudvikling i psykiatrien
Denne video er set i alt: 4
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.