30-03-2016 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - Godkendelse af Strategi for samarbejdet med frivillige#2 - Godkendelse af forslag til ændring af regionale buskøreplaner ved køreplanskiftet i juni 2016#3 - Udmøntning af regional uddannelsespolitik 2015-2020 - etablering af uddannelsesråd for Region Midtjylland#4 - Godkendelse af indberetning om jordforurening og udkast til jordforureningsplan 2016#5 - Godkendelse af strategisk partnerskabsaftale med Eksportrådet (Indstilling fra Vækstforum)#6 - Bevilling til initiativet fokuseret værdikædesamarbejde - design for optimal ressourceanvendelse (Indstilling fra Vækstforum)#7 - Bevilling til udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien (Indstilling fra Vækstforum)#8 - Bevilling til Midtnet Kina (Indstilling fra Vækstforum)#9 - Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af forslag til håndtering af økonomiske udfordringer i kvalitetsfondsprojektet#10 - Regionshospitalet Viborg: "Det tredje øje" rapport for kvalitetsfondsprojektet for 4. kvartal 2015#11 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af reserveforhøjelse og opdateret prioriterings- og besparelseskatalog#12 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 4. kvartal 2015#13 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for bygherreleverancer af rørpost og affald-linnedsug#14 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af bevilling til patientkald, akutkald og overfaldsalarm#15 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgettilpasninger#16 - Aarhus Universitetshospital: Udbud af nyt køkken som OPP#17 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af bevilling til udbedring af kloakker på eksisterende Skejby#18 - DNU: "Det tredje øje" rapport for 4. kvartal 2015#19 - Kvartalsrapport vedrørende kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2015#20 - Meraktivitetsprojekter 2016#21 - Godkendelse af projektforslag for udbygning af sengepladser i Viborg, Søndersøparken#22 - Etablering af kliniklokaler i Skive og Horsens#23 - Ansøgning om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til styrket akutindsats#24 - Flytning af budgetansvar for udgifter til privathospitalerne inden for billeddiagnostikken#25 - Fremrykning af besparelser og udbetaling til kommuner#26 - Anlægsoverførsler fra 2015 til 2016#27 - Initiativprisen 2016#28 - Godkendelse af rapport og regnskab for studietur for det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud#29 - Ansøgning om forlængelse af det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerheds funktionsperiode#30 - Orientering om status for udredningsretten#31 - Orientering om udvikling i medicinforbrug#32 - Orientering om borgere der har fået præhospital hjælp 2015#33 - Orientering om brugernes tilfredshed med den siddende patientbefordring

Se eller gense Regionsrådsmødet 30. Marts 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen til højre for videoen. OBS: Denne webcast skal ses i nyere browsere, eks Chrome, Safari etc.

Denne video er set i alt: 211
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.