21-11-2012 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Forslag til kriterier for udvælgelse af samarbejdspart til etablering og drift af hospice i Brædstrup#2 - Orientering om indsatser på lægemiddelområdet i Region Midtjylland og forslag om at tilføre yderligere ressourcer til arbejdet med at monitorere og iværksætte indsatser på lægemiddelområdet#3 - Anlægsbevilling til ombygning til hjertemedicin på Aarhus Universitetshospital i Skejby#4 - Regionshospitalet Randers: Færdiggørelse af ny akutafdeling samt udvidelse af dagkirurgisk og endoskopisk afsnit, Fase 2#5 - DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til forsyningsgangen#6 - DNU: Plan for indarbejdelse af optioner og øvrige elementer i DNU-projektet#7 - Hospitalsenhed Midt: Udskiftning af tag på Hammel Neurocenter og etablering af ekstra ambulatoriefaciliteter til Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg#8 - Videndeling ved hospitalsbyggerier#9 - National handlingsplan for udbredelsen af telemedicin#10 - Udtalelse fra regionsrådet vedrørende Statsrevisorernes beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren#11 - Omlægning af det sociale tilbud Elbæk Højskole#12 - Ansøgning om medfinansiering af Enterprise Europe Network i perioden 2013-2014 (Indstilling fra Vækstforum)#13 - Ansøgning om bevilling til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles (Indstilling fra Vækstforum)#14 - Ansøgninger om tilskud fra kulturpuljen september 2012#15 - Energiperspektiver for Region Midtjylland#16 - Afvikling af lån ydet til Foreningen Samsø Energiakademi af Århus Amts Udviklingsfond#17 - Tilskud til udviklingsprojekt om Museum Jorn#18 - Kvartalsrapporten pr. 30. september 2012#19 - Orientering om afsluttende afrapportering for hensigtserklæringer samt udmøntning af pulje i budgetforlig 2012
Denne video er set i alt: 5
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.