24-10-2012 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Ændring af Region Midtjyllands rygepolitik#2 - Plan for den fremtidige palliative indsats i Region Midtjylland#3 - DNU: Godkendelse af bevilling til igangsættelse af Akut underprojekt Nord 4#4 - DNU: Ændring af bevilling på Akut underprojekt Nord 1 som følge af licitationsresultat#5 - DNU: Referat fra kvartalsmøde med "det tredje øje" - 2. kvartal 2012#6 - Regionshospitalet Viborg: Referat fra kvartalsmøde med "det tredje øje" - 2. kvartal 2012#7 - Godkendelse af ændring og præciseringer i lokal sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune#8 - Godkendelse af samarbejdsaftale for Holstebro Sundheds- og akuthus#9 - Godkendelse af § 2 og § 24 aftale for udvidet lænderygudredning#10 - Hæmatologisk ambulatorium på Regionshospitalet Horsens#11 - Flytning af deltidsydernummer#12 - Forbrugsovervågning af medicin i Region Midtjylland#13 - Patientkontorets årsberetning 2011#14 - Udbud med biodiesel i busser#15 - Orientering om Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017#16 - Ansøgning fra Scenekunstnetværket om tilskud til pilotprojekt til en produktionsfestival i forbindelse med Aarhus 2017#17 - Ansøgning fra Kulturregion Østjysk Vækstbånd om tilskud til formidlingskonferencen ”Kunsten at leve – kultur som sundhedsfremme”#18 - Godkendelse af tillæg til lejeaftale vedrørende Regionshuset Aarhus#19 - Forslag om studietur for det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud#20 - Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Randers Statsskole#21 - Orientering om FlexDanmarks udvikling og it-udfordringer#22 - Orientering om status for kræftpakker 1. halvår 2012#23 - Orientering om tildeling af satspuljemidler til Holmstrupgård
Denne video er set i alt: 5
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.