26-09-2012 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Indkaldelse af stedfortrædere til 2. behandling af forslag til budget for 2013#2 - Forslag til budget 2013: 2. behandling#3 - Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012#4 - Etablering af ni nye hospicepladser i 2014#5 - Godkendelse af udkast til Psykiatriplan 2013-16 (høringsudgave)#6 - Godkendelse af styringsaftale i rammeaftale 2013 på det sociale område#7 - Implementeringen af Tarmkræftscreeningsprogrammet i Region Midtjylland#8 - Revidering af udbudsstrategi på udvidet frit valgs området#9 - Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojekter pr. 30. juni 2012#10 - Godkendelse af projektplan for Meaning Making Experience#11 - Ansøgning fra Lemvig Museum om tilskud til formidlingsprojektet "Jernkysten"#12 - Projekt CenSec Klyngeudvikling bevilling til forlængelse (Indstilling fra Vækstforum)#13 - Ansøgninger til Grøn Vækst Programmet - Fødevareindsatsen (Indstilling fra Vækstforum)#14 - Opfølgning på resultatkontrakter - pr. 1. marts 2012 (Indstilling fra Vækstforum)#15 - Vækstpartnerskabsaftale 2012 (Indstilling fra Vækstforum)#16 - Revisionsberetning for regnskabsåret 2011 og endelig godkendelse af Årsrapport 2011#17 - Revisionsberetning nr. 21 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2011#18 - Revisionsberetning nr. 23#19 - Salg af ejendommen Fuglemosevej 1A, Kjellerup#20- Forslag om studietur for det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling#21 - Forslag om studietur for det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet#22 - Brev til transportminister Henrik Dam Kristensen om en forlængelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro#23 - Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse på det præhospitale område#24 - Orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med depression 2011#25 - Orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni 2011#26 - Orientering om resultater for kvaliteten af den danske fedmekirurgiske behandling 2011#27 - Orientering om ansøgning til pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade
Denne video er set i alt: 1
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.