22-08-2012 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Forslag til budget 2013: 1. behandling#2 - Reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2012 og 2013 som følge af DUT og særlige reguleringer#3 - Kapacitetstilpasning på Den sikrede institution Grenen#4 - Anlægsbevilling til etablering af specialmiljø ved Hinnerup Kollegiet#5 - Orientering om tilsagn fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til fire ansøgte puljer fra satspuljeaftalen 2012-15#6 - Tilsagn om midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende satspuljeprojektet "Sengeafsnit med 11 nye psykiatriske sengepladser"#7 - Bevilling til projektet Erhvervsudvikling i fjernvarmesektoren (Indstilling fra Vækstforum)#8 - Bevilling fra den konkurrenceudsatte pulje til Vækst i Kystturismen#9 - Høring af Midttrafiks budget 2013#10 - Godkendelse af Råstofplan 2012 for Region Midtjylland med tilhørende miljøvurdering#11 - Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt for Art Writing#12 - Indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning om oprettelse af toårigt HF-udbud på Bjerringbro Gymnasium#13 - Flytning af lægevagtsvisitationen på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade#14 - Etablering af ny MR-teknologi på Aarhus Universitetshospital#15 - DNU: Bevilling til medicoteknisk udstyr#16 - Godkendelse af forløbsprogram for lænderygsmerter#17 - DNU: Referat fra kvartalsmøde med "det tredje øje" vedrørende 1. kvartal 2012#18 - Rapport fra "det tredje øje" på Regionshospitalet Viborg, 1. kvartal 2012#19 - Status for implementering af diagnostiske enheder for patienter med uspecifikke symptomer på kræft#20 - Sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan arbejdet igangsættes#21 -Statusrapport 2012 for Sundhedsaftalen 2011 - 2014#22 - Udtalelse til Statsrevisorernes beretning om indkøb af sygehusmedicin#23 - Benyttelsesaftale for 2012 mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland#24 - Regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemt finansiering 2011#25 - Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af Hospitalsapoteket, Aarhus Universitetshospital#26 - Anlægsregnskaber på it-området 2007-2010#27 - Salg af rækkehuse på Nattergalevej i Skive#28 - Forslag om studietur for det midlertidige udvalg vedrørende demokrati#29 - Orientering om årsberetning vedrørende mangfoldighedsindsatsen for Region Midtjylland 2011#30 - Orientering om DNU's anvendelse af sociale klausuler#31 - Orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011#32 - Orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med urologiske kræftformer#33 - Orientering om styrket indsats i MarselisborgCentret
Denne video er set i alt: 2
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.