20-06-2012 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af den regionale udviklingsplan 2012#2 - Godkendelse af Råstofplan 2012 for Region Midtjylland med tilhørende miljøvurdering#3 - Forsøgsordning med gebyr ved udeblivelser fra aftaler med hospitaler#4 - Bemandingssituationen på akutlægebilordningen i Holstebro#5 - Bevillinger i forbindelse med Hospice Søholms indflytning i større lejemål#7 - Godkendelse af bevilling til DNU’s justeringsreserve#8 - DNU-projektet: Godkendelse af projektforslag samt bevilling til underprojekt#9 - Godkendelse af aftale med AffaldVarme vedrørende DNU#10 - Godkendelse af projektforslag for delprojekt byggemodning og byggepladsanstilling for kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup#11 - Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojekter pr. 31. marts 2012#12 - Realisering af stråleplan for Region Midtjylland 2012#13 - Godkendelse af årsregnskab for Amgros I/S#14 - Hospitalsstandardiserede mortalitetsrater (HSMR) i Region Midtjylland#15 - Museum Ovartaci#16 - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 (Indstilling fra Vækstforum)#17 - Etablering af it-reinvesteringsramme fra 2012 og fremover#18 - Afvikling af Hypotekbanklån#19 - Salg af Videbechs Allé 169, 8800 Viborg (Hald Ege Samlingen)#20 - Vedtagelse af mødeplan for 2013 for regionsrådet#21 - Orientering om aktiviteten ved AMK-vagtcentralen i 1. kvartal 2012#22 - Orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 2011.#23 - Orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi 2011#24 - Orientering om årsberetning fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Midtjylland 2011#25 - Orientering om status for letbaneprojektet i Aarhus-området#6 - Godkendelse af bevilling til udvidelse af Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Denne video er set i alt: 1
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.