30-05-2012 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Indkaldelse af stedfortræder#2 - Region Midtjyllands årsregnskab 2011#3 - Budgetoverførsler 2011 til 2012 og 2013#4 - Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2012#5 - Afrapportering vedrørende status for det præhospitale område#6 - Samarbejde med statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S om salg af Aarhus Universitetshospital, Tage Hansens Gade, Aarhus#7 - Energibesparende projekter på Regionshospitalerne i Silkeborg og Hammel#8 - Anlægsbevilling til første etape af udbygningen af akuthospitalet i Horsens#9 - Anlægsbevilling til Ringkøbing Sundhedshus#10 - Dispositionsplan for Regionshospitalet Silkeborg og forslag om fastholdelse af placering af Livsstilscentret i Brædstrup#11 - Reduktion af den medicinske kapacitet#12 - Ændring af retningslinjer for visitation af lav-energitraumer til akutklinikken i Silkeborg om natten#13 - Udgifter og finansiering vedrørende den Præhospitale Patientjournal (PPJ) samt orientering om projekt Vagtcentral-it#14 - Praksisplan for fodterapi#15 - Etablering af projekt vedrørende monitorering af akutaftale#16 - Opsigelse af § 2 aftale om udtagning af prøver til undersøgelse for livmoderhalskræft#17 - Godkendelse af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2013 på det sociale område#18 - Årsrapport vedrørende tilsynet med de regionalt drevne sociale tilbud i Region Midtjylland for 2011#19 - Drøftelse af Danske Regioners oplæg vedrørende pejlemærker for de kommende års udvikling af psykiatriområdet#20 - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 - ansøgning om tilskud fra kulturmidlerne#21 - Ansøgninger om tilskud fra kulturpuljen marts 2012#22 - VÆKSTmidt Accelerator bevilling til forlængelse (Indstilling fra Vækstforum)#23 - Tilbageførsel af midler fra KLYNGEmidt Netværksinitiativ (Indstilling fra Vækstforum)#24 - DM i Skills 2013 - ansøgning fra Aarhus Kommune (Indstilling fra Vækstforum)#25 - Ændring af lokalplan samt frasalg af ejendomme på hospitalsgrunden i Ringkøbing#26 - Frasalg af ejendommen Fuglemosevej 1A, Kjellerup#27 - Salg af grund beliggende Brøndumsvej 15-17, Viborg#29 - Orientering om evaluering af forsøgsordning med akutlægehelikopter samt forlængelse af ordningen#28 - Henvendelse fra Poul Müller vedrørende etablering af helikopterlandingsplads i Thyborøn#30 - Henvendelse fra Harry Jensen vedrørende lukning af Naturstyrelsens enhed i Ringkøbing#31 - Statusorientering for hensigtserklæringer samt udmøntning af pulje i budgetforlig 2012#32 - Orientering om uniformsprojektet i Region Midtjylland#33 - Orientering om udbud af byggeledelse for kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup#34 - Orientering vedrørende status på Kvalitetsstrategien på sundhedsområdet#35 - Orientering om satspuljeprojekter igangsat i samarbejde mellem Region Midtjylland, Socialstyrelsen og en række kommuner#36 - Orientering om magtanvendelser på socialområdet i 2011
Denne video er set i alt: 3
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.