25-04-2012 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Indkaldelse af stedfortræder#2 - Midttrafiks regnskab 2011#3 - Bevilling til projekt "Ready to Cook - Ny Nordisk Hverdagsmad for sund og aktiv aldring" - Indstilling fra Vækstforum#4 - Afrapportering i forhold til generalforsamling i CPMR (Konferencen for Perifere Maritime Regioner).#5 - Forslag om udbygning af akutlægebilen i Herning til en fuldt tilgængelig døgndækkende lægebilsordning med virkning fra 1. januar 2013#6 - Godkendelse af Fødeplan 2012 samt styrkelse af svangreomsorgen i Region Midtjylland#7 - Bevilling til parkeringshus ved Regionshospitalet Horsens#8 - Godkendelse af helhedsplan for DNV-Gødstrup projektet#9 - Godkendelse af ansøgning om endeligt tilsagn for DNV-Gødstrup projektet#10 - Orientering om Center of Excellence initiativer for CoE-puljen for 2012#11 - Beslutning om antal diagnostiske enheder i Region Midtjylland#12 - Finansiering af meraktivitetsprojekter i 2012#13 - Ny aftale med bloddonorerne 2012#14 - Opsigelse af bassinlejeaftaler#15 - Audit af kirurgisk fedmebehandling i Region Midtjylland#16 - Det tredje øje på DNU: Årsrapport 2011 samt referat fra kvartalsmøde vedrørende 4. kvartal 2011#17 - Årsberetning 2011, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond#18 - Godkendelse af satspuljeansøgninger 2012-2015#19 - Godkendelse af reviderede vedtægter for de regionale kontaktfora på handicapområdet og på psykiatriområdet#20 - Godkendelse af anlægsregnskab fra regionspsykiatrien i Viborg (Søndersøparken)#21 - Region Midtjyllands kommentarer til Statsrevisorernes bemærkninger til Beretning om kvalitetsindsatser på sygehusenec#22 - Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012#23 - Tilstandsvurdering af regionens bygninger#24 - Forhøjet vederlag til medlemmer af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland#25 - Udpegning af et ekstra medlem til styregruppen for masterplanen for Grenaa Havn#26 - Orientering om status for implementering af hjertepakker#27 - Orientering vedrørende lånedispensation for 2012 fra særlig lånepulje for 2012 vedrørende lægehuse/sundheds- og akuthuse#28 - Orientering om oplæg fra Danske Regioner om det hele sundhedsvæsen og oplæg fra Kommunernes Landsforening om det nære sundhedsvæsen#29 - Orientering om oplæg fra Danske Regioner om det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet#30 - Orientering om tilfredshedsundersøgelser i børne- og ungdomspsykiatrien 2010-2011
Denne video er set i alt: 2
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.