22-02-2012 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland#2 - Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortet#3 - Ændringer i det samlede DNU-projekt samt bevilling til udarbejdelse af for- og hovedprojekt samt udførelse af Akut underprojekt Nord 2#4 - Bevilling til it for Det Nye Universitetshospital (DNU)#5 - Godkendelse af bevillinger til DNV-Gødstrup projektet i 2012#6 - Godkendelse af særlige indsatsområder for en styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland#7 - Udmøntning af puljer til indkøb af medicoteknisk udstyr 2012-2013#8 - Godkendelse af udkast til § 2-aftale om forsøgsordning vedrørende opfølgende hjemmebesøg i Vestklyngen#9 - Sundhedsaftale for personer med demens#10 - AMGROS-overvågning efter 3. kvartal 2011 samt opfølgning på implementering af RADS#11 - Proces for høring af kvalitetsstrategi på praksisområdet#12 - Omorganisering af samarbejdet omkring siddende befordring vedrørende drift af trafikstyrings- og bestillingscentral samt it-systemer#13 - Indberetning til undervisningsministeriet om kapacitetsfastsættelsen for almen studentereksamen og HF 2012/2013#14 - Bevilling til projekt "Madlandet i vest" - Indstilling fra Vækstforum#15 - Godkendelse af Budgetvejledning 2013#16 - Tilskud til kongres om udvikling af billedkunstområdet i Region Midtjylland#17 - Tilskud til EU-kulturkonference#18 - Tilskud til projektet "Snedronningen"#19 - Tilskud til projektet "Den blå planet"#20 - Tilskud til Animationsfestival i 2012#21 - Tilskud til konferencen "Spot på musik og læring"#22 - Udpegning af medlem til politisk styregruppe vedrørende Flextronics#23 - Udpegning af bruger- og pårørenderepræsentanter til det regionale kontaktforum på psykiatriområdet#24 - Orientering om bygherrerådgiverkontrakten med Niras A/S i DNV-Gødstrup projektet#25 - Orientering om, at flere overlever kræft#26 - Orientering om NIP-resultater for fødsler i perioden 1.9.2010 til 31.8.2011#27 - Orientering om status for Ringkøbing Sundhedshus#28 - Orientering om satspuljen for den ældre medicinske patient
Denne video er set i alt: 3
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.