25-01-2012 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Sengereduktioner og fordeling af regionsfunktioner på det neurologiske område#2 - Bevilling til udarbejdelse af for- og hovedprojekt samt udførelse af Akut underprojekt Nord 1 samt bevilling til planlægning af DNU-projektet#3 - Godkendelse af projektforslag og bevilling til etablering af tekniske hovedforsyninger til DNU#4 - Ansøgning fra praktiserende speciallæge om forhøjelse af knækgrænsen#5 - Sundhedsaftale om den palliative indsats#6 - Servicemål på kræftområdet#7 - Referat fra kvartalsmøde med "Det tredje øje" på DNU-projektet, NIRAS - 3. kvartal 2011#8 - Anlægsregnskab for medicotekniske anskaffelser ved implementering af mammografiscreening i Region Midtjylland#9 - Anlægsregnskab for indkøb af medicoteknisk udstyr 2009/2010#10 - Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan 2012 - 2015#11 - Tildeling af Region Midtjyllands landsbypris 2012#12 - Bevilling til projektet Innovation og Entreprenørskab i folkeskolen i Region Midtjylland - Indstilling fra Vækstforum#13 - Bevilling til projektet Fra talentmasse til entreprenørskab i ungdomsuddannelser og på området for kortere videregående uddannelser - Indstilling fra Vækstforum#14 - Bevilling til forretningsområdet Stærke Feriesteder Øst og Stærke Feriesteder Vest - Indstilling fra Vækstforum#15 - Bevilling til forretningsområdet mersalg til turister - Indstilling fra Vækstforum#16 - Ansøgning om forlængelse af regionsrådets bevilling til KOMPETENCEmidt - Indstilling fra Vækstforum#17 - Ansøgning om støtte til FOOD Festival 2012 og 2013 - Indstilling fra Vækstforum#18 - Ansøgning om støtte til klyngeudviklingsprojektet "Vestkystens Fiskeriklynge Konsumfisk" - Indstilling fra Vækstforum#19 - Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune om tilskud til Frivillighedsakademiet#20 - Opfølgning på Vækstforums handlingsplan og de otte indsatsområder pr. 1. september 2011#21 - Satspuljeaftalen 2012-2015 - foreløbige forslag til ansøgninger#22 - Etablering af MultifunC institution#23 - Produktivitetsmåling i psykiatrien#24 - Prioritering af midler til uddannelse fra budget 2012#25 - Tidsplan for økonomi- og kvartalsrapporter i 2012#26 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen vedrørende DNU#27 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen om kræft i bugspytkirtlen#28 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende efteruddannelse af social- og sundhedshjælpere#29 - Orientering om behandling af krigsofre fra Libyen i Region Midtjylland#30 - Orientering om § 2-aftale for Fursund Lægehus og revidering af § 2-aftale for lægeklinikken i Skjern#31 - Orientering om Idé- og udviklingskatalog for udvikling og styrkelse af det nære sundhedsvæsen#32 - Orientering om rapport om kvalitet i psykiatrien#33 - Orientering om afsluttende afrapportering for hensigtserklæringer i Budget 2011
Denne video er set i alt: 7
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.