14-12-2011 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Aftale med almen praksis om et udvidet samarbejde på akutområdet#2 - Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring#3 - Udkast til revideret regional udviklingsplan#4 - Høring af Forslag til Råstofplan 2012 med tilhørende miljøvurdering#5 - Bevilling til aktiviteter i Midtjysk Eksport- og internationaliseringsprogram - GLOBALmidt - Indstilling fra Vækstforum#6 - Bevilling til turismeudviklingsprojektet Det professionelle turisterhverv - Indstilling fra Vækstforum#7 - Oprettelse af fælles letbaneanlægsselskab og optagelse af lån#8 - Ansøgning fra Mercantec og Herningsholm Erhvervsskole om tilskud til projekt Center of Excellence#9 - Ansøgning fra Den Kreative Skole i Silkeborg om tilskud til Historier i Spil og ansøgning om oprettelse af en administrationspulje på kulturområdet#10 - Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland#11 - Godkendelse af handlingsplan for det videre arbejde med DNU-projektet#12 - Risikorapportering 3. kvartal Det Nye Universitetshospital, DNU#13 - Risikorapportering for 3. kvartal 2011, Regionshospitalet Viborg#14 - Landsdækkende måling af somatiske hospitalers produktivitet 2010#15 - Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland#16 - Forskningsprofiler for regionshospitalerne, Præhospitalet og regionspsykiatrien#17 - Evaluering af udvidet rygudredning i Region Midtjylland#18 - Budgetreguleringen 2011 og Økonomirapporten pr. 31. oktober 2011#19 - Bevillingssag: Budgetændringer, som følger af nye økonomiske styringsmodeller#20 - Leasing af datalager#21 - Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af stråleterapienhed på Regionshospitalet Herning#22 - Godkendelse af anlægsregnskab for Askegården i Paderup#23 - Nedsættelse af politiske udvalg i perioden 2012-2013 samt beslutning om vederlæggelse#24 - Udpegning af medlem til styregruppe for masterplan for Grenaa Havn#25 - Godkendelse af høringssvar vedrørende lovforslag om kriminel lavalder og anvendelse af elektronisk overvågning#26 - Regnskab og afrapportering for det rådgivende udvalg vedrørende psykiatri- og socialområdets deltagelse i studietur til Norge og Sverige#27 - Ændring af standard for informationssikkerhed samt opdatering af informationssikkerhedspolitik#28 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende høringssvar#29 - Orientering om arbejdet med organisering mv. af udbudsområdet#30 - Orientering om tilbud til veteraner med PTSD
Denne video er set i alt: 8
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.