16-11-2011 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Status på anlægsøkonomi og økonomiske reserver på Det Nye Universitetshospital (DNU)#2 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til initiativet Cradle to Cradle som forretningsudvikling#3 - Indstilling til Undervisningsministeriet vedrørende udbud af 2-årigt HF i Viborg og Grenaa#4 - Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter#5 - Ansøgning om tilskud til videreudvikling af Region Midtjyllands Ungdomssymfoniorkester#6 - Kvartalsrapporten pr. 30. september 2011#7 - Godkendelse af retningslinjer for anvendelse af social klausul om lære- og praktikpladser ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter#8 - Udtalelse til statsrevisorerne vedrørende beretningen om DRG-systemet#9 - Godkendelse af anlægsregnskab for om- og tilbygning af Hinnerup Kollegiet#10 - Optagelse af lån til de almene boligafdelinger Mosetoft og Nørholm Kollegiet#11 - Ligestillingsredegørelse 2011 for Region Midtjylland#12 - Forslag til driftsorganisering af TrygFondens Familiehus#13 - Udvikling vedrørende aktivitet i antallet af behandlinger med kunstig befrugtning, sterilisationer og refertilisationer efter indførelse af egenbetaling pr. 1. januar 2011#14 - Godkendelse af implementeringsplan for udbredelsen af opfølgende hjemmebesøg i Region Midtjylland#15 - Igangsættelse af fase 2: Sundhedshus Grenaa#16 - Markedsovervågning (AMGROS) 2. kvartal 2011#17 - Risikovurdering for 2. kvartal 2011 samt prioriterings- og besparelseskatalog for ombygningen på Regionshospitalet Viborg#18 - Orientering om tildeling af satspuljemidler til Ungdomshjemmet Holmstrupgård#19 - Orientering om dialog med Sundhedsministeriet om økonomien i DNU-projektet
Denne video er set i alt: 3
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.