24-08-2011 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Indkaldelse af stedfortræder#2 - Forslag til budget 2012: 1. behandling#3 - Nye økonomiske styringsmodeller#4 - Ændring af regionens bevillings- og kompetenceregler#5 - Revision af de regionale servicemål på det somatiske område#6 - Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011 og 2012 (DUT)#7 - Efterregulering af delingsaftaler og kontant kompensation vedrørende skatterestancer#8 - Høring af Midttrafiks budgetforslag 2012 for regional kollektiv trafik#9 - Vedtagelse af nye retningslinjer for tilskud til kulturelle aktiviteter#10 - Ansøgning om tilskud til forskningsprojekt om kulturpolitikkens rolle i den regionale udvikling#11 - Indstilling til Undervisningsministeriet vedrørende etablering af erhvervsuddannelsesindgang Sundhed, Omsorg og Pædagogik i Holstebro og Viborg#12 - Principbeslutning om Region Midtjyllands videre deltagelse i Aarhus' kandidatur til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017#13 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til initiativet Vækst via visualisering#14 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til iKraft-kuponer under initiativet It som innovativ drivkraft#15 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til initiativet "Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation"#16 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til initiativ under eksport- og internationaliseringsprogrammet GLOBALmidt#17 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til den regionale turismefremmeindsats til udmøntning af "Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen"#18 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til etablering af Videncenter for kystturisme#19 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til to projekter under innovationspuljen Klog hverdagsmad#20 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til styrkelse af entreprenørskab i uddannelserne på VIA University College#21 - Udpegning af medlemmer til Vækstforum#22 - Godkendelse af styringsmanual for DNV-Gødstrup projektet#23 - Bevilling til udarbejdelse af hovedprojekt for tekniske hovedforsyninger til DNU#24 - Bevilling til igangsætning af indledende planlægning vedrørende integration af Aarhus Universitetshospital i Skejby i DNU#25 - Risikovurdering for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg, 1. kvartal 2011#26 - Ansøgningsrunde til etablering af 42 nye hospicepladser#27 - Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemt finansiering for 2010#28 - Udsættelse af flytning af Livsstilscenteret fra Brædstrup til Silkeborg#29 - Udgifter og finansiering ved gennemførelse af den nye kontrolrumsløsning på AMK-vagtcentralen#30 - Markedsovervågning (AMGROS) 1. kvartal 2011 og vejledninger fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin#31 - Godkendelse af kapacitetsplan for kiropraktik#32 - Vakant øjenlægepraksis i Viborg#33 - Evaluering af Elektivt Visitationscenter#34 - Ændring af kommissorium for udvalg vedrørende etiske dilemmaer i psykiatrien og det specialiserede socialområde#35 - Udbetaling af diæter i forbindelse med den regionale afstigmatiseringskampagne#36 - Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedrørende anvendelse af ADHD medicin og antidepressiv medicin#37 - Orientering vedrørende bibeholdelse af fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro#38 - Afrapportering vedrørende analysearbejdet indenfor lægesekretærområdet i Region Midtjylland#39 - Orientering om Årsrapport 2010, Lægemiddelkomitéerne i Region Midtjylland#40 - Orientering om NIP-resultater for Kronisk obstruktiv Lungesygdom (KOL) 2010#41 - Orientering om NIP-resultater for hoftenære frakturer 2010#42 - Orientering om NIP-resultater for lungecancer 2010#43 - Orientering om NIP-resultater for skizofreni 2010#44 - Orientering om budgetforudsætninger på socialområdet 2012#45 - Orientering om magtanvendelser i 2010#46 - Orientering om udviklingen i aktiviteten og produktiviteten i behandlingspsykiatrien 2008-2010

Der er en fejl i den optagne video ved punkt 23 vi henviser til det skriftlige referat for dette punkt.

Denne video er set i alt: 1
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.