22-06-2011 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#T - Indkaldelse af stedfortræder#T - Bibeholdelse af fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro til den nye sygehusstruktur er på plads#1 - Udmelding af ramme for budget 2012 på grundlag af aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012#2 - Fremtidig organisering af Paraplegifunktionen i Region Midtjylland#3 - Forslag til ny model for mellemregional afregning mellem Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland#4 - Bevillingssag: Finansiering af medicinske og kirurgiske fedmeforløb i 2011#5 - Fremrykket planlægning af udflytning af psykiatrien i Risskov til Det Nye Universitetshospital i Skejby#6 - Bevillingssag: Godkendelse af projektforslag for 6 nye pladser til udviklingshæmmede med Prader-Willie Syndrom på Granbakken#7 - Kapacitetstilpasning på de regionale døgntilbud til midlertidig intensiv rehabilitering af borgere med svære og middelsvære senhjerneskader#8 - Indstilling til undervisningsministeriet vedrørende udbud i Skanderborg af erhvervsuddannelsesindgangen Strøm, styring og it#9 - Ansøgning om tilskud til digitalt musikskolenetværk#10 - Ansøgning om tilskud til Aarhus International Poster Show#11 - Fremlæggelse af risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, 1. kvartal 2011#12 - Godkendelse af 5-punktsplan og prioriteringskatalog i DNU-projektet#13 - Bevillingssag: Renovering af bygningsfacade og udskiftning af vinduer på Regionshospitalet Silkeborg#14 - Bidrag til sundhedsministeren i forhold til fælles vejledning for håndtering af aborterede fostre#15 - Godkendelse af kontraktindgåelse, P-hus som Offentligt Privat Partnerskab, Regionshospitalet Randers#16 - Årsregnskab for 2010 for Amgros I/S#17 - Godkendelse af ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende Sundheds- og akuthus Holstebro#18 - Regionale funktioner i Sundhedshus Grenaa#19 - Konvertering af ydernummer for speciallægepraksis#20 - Opfølgning på udredning af § 3 aftaler for praktiserende speciallæger#21 - Regnskab og afrapportering vedrørende regionsrådsmedlemmers deltagelse i studierejse til London#22 - Godkendelse af anlægsregnskab for udbygning og samling af psykiatrisk sengeafsnit og ambulante tilbud, Regionspsykiatrien Viborg#23 - Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af Molekylærmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital#24 - Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af isolationsstuer på Aarhus Universitetshospital#25 - Godkendelse af anlægsregnskab for Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital#26 - Godkendelse af bestyrelsen for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups Kunstfond#27 - Studietur for det rådgivende udvalg vedrørende psykiatri- og socialområdet i oktober 2011#28 - Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedrørende opretholdelse af sårambulatoriet i Ringkøbing med den nuværende normering#29 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende etablering af Skive Sundhedshus#30 - Orientering om antal værgebeskikkelsesanmodninger i Region Midtjylland i 2010#31 - Orientering om tildeling af satspuljemidler til en styrket uddannelsesindsats for de unge på de sikrede institutioner#32 - Orientering om status vedrørende finansiering af grundkapital ved opførelse af almene boliger#33 - Orientering om forvaltningsrevision af mellemregional afregning 2011#34 - Udvidet forvaltningsrevision vedrørende udbudsområdet#35 - Orientering om årsberetning vedrørende mangfoldighedsindsatsen for Region Midtjylland 2010#36 - Orientering om resultatet af den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed 2010#37 - Orientering om status for pakkeforløb på hjerteområdet#38 - Orientering om analyse af omkostningerne ved opfølgende hjemmebesøg#39 - Orientering om forlængelse af forsøgsordning om udvidet rygudredning

Der er en fejl i videoen hvor billedet fryser i ca. 1 min i punkt 1, vi beklager

Denne video er set i alt: 3
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.