27-04-2011 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Svarbrev fra Indenrigs- og sundhedsministeriet vedrørende regionens 20-årige anlægsplan#2 - Årsrapport 2010 fra NIRAS ("Det tredje øje") vedrørende Det Nye Universitetshospital i Århus#3 - Bevilling til udarbejdelse af for- og hovedprojekt samt udførelse i forbindelse med anlægs- og kloakentrepriser på DNU#4 - Bevillingssag: Etablering af Fælles akutmodtagelse på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus#5 - Bevillingssag: Automatisk brandalarmeringsanlæg og ekstra nødstrømskapacitet til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus#6 - Bevillingssag: Opførelse af P-hus, parkeringsanlæg og intern vej som Offentlig Privat Partnerskab, Regionshospitalet Silkeborg#7 - Bevillingssag: Færdiggørelse af Færdighedslaboratorium, Regionshospitalet Horsens#8 - Bevillingssag: Genhusning af omklædnings- og badefaciliteter, Regionshospitalet Horsens#9 - Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler#10 - Udtalelse vedrørende Statsrevisorernes beretning 2/2010 om sygehusenes økonomi i 2009#11 - Bevillinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til sundheds- og akuthuse mv.#12 - Opfølgning på sparekravet for 2010 på medicinområdet (tilskudsmedicin)#13 - Forskningsfond for praksissektoren#14 - Regnskab og afrapportering vedrørende regionsrådsmedlemmers deltagelse i studierejse til Holland#15 - Revideret organisation og kommissorium for Den Regionale Lægemiddelkomite#16 - Overenskomst på fodterapiområdet#17 - Årsberetning 2010 Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond#18 - § 3-aftale om røde bade#19 - Godkendelse af den opdaterede psykiatriplan for Region Midtjylland#20 - Redegørelse fra udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiatri og somatik#21 - Redegørelse fra udvalg vedrørende sammenhængende patientforløb#22 - Godkendelse af strategi for jordforureningsområdet for 2011#23 - Godkendelse af samarbejdsaftaler med Györ-Moson-Sopron Amt og Bács-Kiskún Amt samt Det Danske Kulturinstitut i Kecskemét i Ungarn#24 - Bevilling af udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser#25 - Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Center for energiteknologier#26 - Ansøgning om tilskud til projekt om middelalderborge i Region Midtjylland#27 - Ansøgning om tilskud til projekt om Region Midtjylland som Herregårdslandskab#28 - Høring af udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Skjern Å#29 - Udpegning af suppleant fra administrationen til Østersøkommissionens bestyrelse#30 - Udpegning af medlem til Vækstforum#31 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen vedrørende finansieringen af DNV Gødstrup#32 - Rapport: Diagnostik og behandling af åreknuder i Region Midtjylland#33 - Redegørelse for administrationens initiativer i forhold til anvendelsen af forkortelser i sundhedsvæsenet og følgesedler i ambulancerne#34 - Orientering om status for udbud af fedmekirurgi#35 - Orientering om ny forankring af rammeaftalearbejdet#36 - Orientering om belægningssituationen på de sikrede afdelinger for børn og unge i Danmark.
Denne video er set i alt: 4
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.