23-02-2011 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#23 - Beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti vedrørende hospitalsstrukturen i Region Midtjylland#1 - Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012#2 - Udredning af aftale om høreapparatbehandling#3 - Opsigelse af rammeaftale om centrifugering af blodprøver og etablering af afhentning af blod#4 - Evaluering af det præhospitale område#5 - Håndtering af vigende efterspørgsel efter ydelser på det specialiserede socialområde#6 - Revideret ansøgning om kulturudviklingsmidler til mentorordning og masterclassprojekt ved Dansk Talentakademi i Holstebro#7 - Indberetning til undervisningsministeriet om kapacitetsfastsættelsen for almen studentereksamen og HF 2011/2012#8 - Dimensionering af uddannelsespladser til pædagoguddannelsen 2011/2012 i Region Midtjylland#9 - Landsdækkende måling af somatiske hospitalers produktivitet 2009#10 - Bevillingssag: Godkendelse af bevilling til DNV-Gødstrup i 2011#11 - Bevillingssag; Leje af lokaler til modeller, DNU#12 - Godkendelse af bevilling til byggemodning i forbindelse med opførelse af TrygFondens Familiehus#13 - Ansøgning vedrørende nære sundhedstilbud i udkantsområder - Region Midtjylland og Ikast-Brande Kommune - Lægehus Nørre Snede#14 - Sundhedsaftale for samarbejde om gravide med et misbrug i regi af familieambulatoriet#15 - Visitations- og disponeringsretningslinjer for akutlægehelikopteren#16 - Efterregulering af delingsaftaler og kontant kompensationsbetaling vedrørende skatterestancer#17 - Regnskab og afrapportering fra delegationsrejse til Shanghai 17. - 23. september 2010#18 - Sundhedskoordinationsudvalgets studietur til Stockholm#19 - Godkendelse af anlægsregnskab for projekt vedrørende bygningsvedligeholdelse i Hospitalsenheden Vest#20 - Godkendelse af anlægsregnskab for bevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr i 2008#21 - Udpegning af medlemmer til Regionstandlægenævnet#22 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller vedrørende hjertestarter#24 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller vedrørende opgørelse af responstider i Thyborøn og Harboøre#25 - Evaluering af det fælles udrednings- og behandlingskoncept for traumatiserede flygtninge#26 - Orientering om lukning af Aktivitetscentret Engtoften#27 - Orientering om afsluttende statusrapportering for hensigtserklæringerne i forliget om Budget 2010#28 - Gårdhaven - mulighed for ændring til at opføre erstatningsbyggeriet efter servicelovens bestemmelser
Denne video er set i alt: 8
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.