25-05-2016 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - Forslag om afvikling af Himmelbjerggården, Specialområde Børn og Unge#2 - Udmøntning af kompenserende besparelser på praksisområdet i 2016#3 - Erhvervsuddannelser i Region Midtjylland - SOSU-skoler og Landbrugsskoler - anbefaling af udbuddet pr. 1. august 2017#4 - Erhvervsuddannelser i Region Midtjylland - Erhvervsskoler - øvrige - anbefaling af udbuddet pr. 1. august 2017#5 - Bevilling til initiativet Innovativ brug af Big Data (Indstilling fra Vækstforum)#6 - Bevilling til lokale udviklingsplatforme for fødevarer (Indstilling fra Vækstforum)#7 - Bevilling til turismebranchen - fra potentiale til vækst via kompetencer (Indstilling fra Vækstforum)#8 - Bevilling til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet (Indstilling fra Vækstforum)#9 - Samarbejde med Novo Nordisk Fonden om etablering af Steno Diabetes Center Aarhus#10 - Model for lægeboliger på Aarhus Universitetshospital samt afvikling af funktionærboliger#11 - Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af energiinvesteringer#12 - AMGROS Årsregnskab 2015#13 - Opfølgning på spareplan 2015-2019#14 - 1. statusrapportering på opgaver i budget 2016 samt hensigtserklæringer i spareplan 2015-2019#15 - Godkendelse af det midlertidige udvalgs deltagelse i ENCORE konferencen 2016#16 - Udpegning af medlem til Fiskeri LAG, Vestjylland#17 - Orientering om status for udredningsretten#18 - Orientering om årsstatus 2015 for anvendelse af tvang i Region Midtjylland

Se eller gense Regionsrådsmødet 25. maj 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen til højre for videoen. OBS: Denne webcast skal ses i nyere browsere, eks Chrome, Safari etc.

Denne video er set i alt: 231
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.