22-06-2016 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - Sundhedsoverblik pr. 30. april 2016#2 - Godkendelse af revideret helhedsplan for Hammel Neurocenter#3 - Strategi for overholdelse af udredningsretten inden for urologi og neurologi#4 - DNU: Godkendelse af ændringer i projektets risikopulje, opdateret besparelses- og prioriteringskatalog og mindre bevillingsmæssige ændringer#5 - DNU: Tredje øje rapport for 1. kvartal 2016#6 - DNV-Gødstrup: Tredje øje rapport for 1. kvartal 2016#7 - Regionshospitalet Viborg: Tredje øje rapport for 1. kvartal 2016#8 - Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2016#9- DNV-Gødstrup-Psykiatri: Tredje øje rapport for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016#10 - Dansk Center for Partikelterapi: Tredje øje rapport for foråret 2016#11 - EUD - udbudsrunde - opfølgning på de faglige udvalgs indstillinger#12 - Revisionsberetning vedrørende Region Midtjyllands regnskab 2015 og endelig godkendelse af Årsrapport 2015#13 - Henvendelse fra Silkeborg Kommune om deltagelse i frikommuneforsøg vedrørende Psykiatriens Hus i Silkeborg#14 - Revisionsberetning vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2015#15 - Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2015#16 - Høringssvar til Rigsrevisionens revisionsrapport om lønrevision i Region Midtjylland#17 - Udtalelse til Sundhedsministeriet til beretning fra Statsrevisorerne om Rigsrevisionens rapport om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser#18 - Udpegning til Vækstforum#19 - DNU: Godkendelse af anlægsregnskab for Fase 0, Respirationscenter Vest og Intensiv#20 - Godkendelse af udbetaling af diæter og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland#21 - Mødeplan for 2017 for regionsrådet#22 - Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Henrik Qvist vedrørende tilføjelse til kommissoriet for regionsrådets rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde#23 - Status for projekt Steno Diabetes Center Aarhus#24 - Orientering om SPARK - projektet på MarselisborgCentret#25 - Orientering om opfølgning på regionsrådets beslutning om udvidelse af kapaciteten på Respirationscenter Vest#26 - Orientering om målopfyldelse på Aarhus Universitetshospital for urologisk og gynækologisk kræft#27 - Orientering om udviklingen i medicinforbruget efter 1. kvartal i 2016

Se eller gense Regionsrådsmødet 22. juni 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen til højre for videoen. OBS: Denne webcast skal ses i nyere browsere, eks Chrome, Safari etc.

Denne video er set i alt: 95
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.