28-09-2016 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - 2. behandling af budget 2017#2 - Regionsoverblik pr. 30. juni 2016#3 - Regulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2016 og 2017 som følge af DUT#4 - Godkendelse af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland med tilhørende miljøvurdering#5 - Tre modeller for organisering af Regionspsykiatrien Vest#6 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for energipark#7 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af bevillinger til ombygning af det eksisterende hospital i Skejby#8 - Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af nyt prioriterings- og besparelseskatalog samt hævelse af de centrale reserver i projektet#9 - DNU: "Det tredje øje"-rapport for andet kvartal 2016#10 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje"-rapport for andet kvartal 2016#11 - Kvalitetsfondsprojektet Viborg: "Det tredje øje"-rapport for andet kvartal 2016#12 - Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30 juni 2016#13 - Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde (Udviklingsstrategi og Styringsaftale)#14 - Besparelser på socialområdet - Vurdering af besparelsernes effekt i 2016 og udmøntning i 2017#15 - Vestdansk Investeringsfremme - bevilling 2017-2018 (Indstilling fra Vækstforum)#16 - Tilskud til projektet samfundspartnerskab Big Data (Indstilling fra Vækstforum)#17 - Tilskud til SportAccord Convention 2017 (Indstilling fra Vækstforum)#18 - Tilskud til projektet efterspørgselsdreven innovation for øget kvalitet på okse- og lammekød (Indstilling fra Vækstforum)#19 - Tilskud til videreudvikling af BUM - netværket for børne- og ungekultur i Region Midtjylland#20 - Udmøntning af udviklingsmidler til uddannelse under den åbne pulje#21 - Udmøntning af uddannelsespulje under temaet Innovation og entreprenørskab i ungdomsuddannelserne#22 - Valg af ny næstformand#23 - Regionsrådsvalg 2017#24 - Godkendelse af anlægsregnskab for Vestdansk Center for Rygmarvsskade#25 - Varetagelse af hæmatologien i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner#26 - Kandidat til national landdistriktspris 2016#27 - Udvikling i medicinforbruget i 1. halvår 2016#28 - Orientering om vurdering af den ortopædkirurgiske kapacitet i Region Midtjylland#29 - Orientering vedrørende milepælsplan for udredningsretten#30 - Projekt til fremme af omstilling af fjernvarmeværker til vedvarende energi

Se eller gense Regionsrådsmødet 28. september 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen til højre for videoen. OBS: Denne webcast skal ses i nyere browsere, eks Chrome, Safari etc. .

Denne video er set i alt: 214
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.