21-12-2016 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af høringsversionen af Psykiatriplan 2017#2 - Målbilleder 2017#3 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af bevilling til projektorganisation og rådgivere i 2017#4 - DNV-Gødstrup: Justering af afsatte bevillinger og rådighedsbeløb#5 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af anlægsbevilling til IT, apparatur og løst inventar#6 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af bevilling til udbedring af kloakker på eksisterende Skejby i 2017#7 - Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af projektforslag for ombygningsprojektet Delprojekt 3#8 - Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af revideret styringsmanual#9 - Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af ESCO-projekter#10 - Opfølgning på budgetforliget vedrørende besparelser på praksisområdet#11 - Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Beredskabsstyrelsen og Region Midtjylland om karantænefaciliteter#12 - Udmøntning af den medicotekniske pulje i 2017-2019#13 - Udrykningslægen på Mols#14 - DNU: "Det tredje øje" rapport for tredje kvartal 2016#16 - Dansk Center for Partikelterapi: "Det tredje øje" rapport for efteråret 2016#15 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for tredje kvartal 2016#17 - Kvalitetsfondsprojektet for Regionshospitalet Viborg: "Det tredje øje" rapport for 3. kvartal 2016#18 - Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2016#19 - Regionsoverblik pr. 31. oktober 2016#20 - Orientering om status på arbejdet med rekruttering til Regionspsykiatrien Vest#21 - Orientering om status for projekt Steno Diabetes Center Aarhus#22 - Orientering om implementering af konceptet for patientstyrede indlæggelser i regionspsykiatrien#23 - 2. og afsluttende statusrapportering på opgaver i budget 2016 og spareplan 2015-2019#24 - Orientering om status for udredningsretten i somatikken og psykiatrien#25 - Orientering om indgået delaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre#26 - Orientering om forbrug af lægemidler#27 - Gen-analyser til patienter med særligt udfordrende kræftsygdomme#28 - Orientering om landsdækkende måling af somatiske hospitalers produktivitet 2015

Se eller gense Regionsrådsmødet 21. december 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen til højre for videoen. OBS: Denne webcast skal ses i nyere browsere, eks Chrome, Safari etc.

Denne video er set i alt: 153
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.