25-01-2017 - Møde i regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Forslag til Strategi for Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen#2 - Regionshospitalet Randers: Godkendelse af Generalplan 2017#3 - Hospitalsenheden Horsens: Generalplan, bevilling til nødstrømsanlæg og transformere#4 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af grundvandskøl#5 - Hospitalsenhed Midt: Udmøntning af bevilling til automatisk brandalarmeringsanlæg#6 - Samarbejdsaftale på respirationsområdet#7 - Samarbejdsaftale om behandling af akutte organkirurgiske patienter fra Morsø Kommune på Hospitalsenhed Midt#8 - Hovedaftale for samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse#9 - Godkendelse af kommissorium for "En moderne psykiatri i nordvestjylland"#10 - Godkendelse af plan for indsatsen på jordforureningsområdet 2017#11 - Indmeldt kapacitet for skoleåret 2017/2018 for STX-HF-HHX-HTX#12 - Bevilling til turismeudviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Møde- og Erhvervsturisme (Indstilling fra vækstforum)#13 - Bevilling til udvikling af en national satsning for den digitale visuelle industri, Media Society Denmark. (Indstilling fra vækstforum)#14 - Bevilling til program for Smart Industri 2017-2019 (Indstilling fra vækstforum)#15 - Bevilling til program for Eksport og internationalisering 2017-2019 (Indstilling fra vækstforum)#16 - Bevilling til Fonden Aarhus 2017 (Indstilling fra vækstforum)#17 - Bevillinger fra og justering af kriterier for eventpuljen (Indstilling fra vækstforum)#18 - Indsats for kriseramte virksomheder - Early Warning (Indstilling fra vækstforum)#19 - Garanti for lån til Aarhus Letbane#20 - Ny selskabsform for Forskerpark Foulum#21 - Godkendelse af nyt navn til Regionshospitalet Skanderborg Sundhedscenter#22 - Lægedækningshøring 2016#23 - Tiltag relateret til udviklingen i antallet og fordelingen af speciallæger på sygehusene#24 - Resultatkontraktopfølgning september 2016#25 - Orientering om godkendt Praksisplan for almen praksis

Se eller gense Regionsrådsmødet 25. januar 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 165
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.