29-03-2017 - Møde i Regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af ny indkøbs- og udbudspolitik#2 - Samarbejde med Aarhus Kommune om Europæisk Frivillighovedstad 2018#3 - Godkendelse af forslag til ændring af regionale buskøreplaner ved køreplanskiftet i juni 2017#4 - Status for letbaneprojektet#5 - Specialeplanlægning - placering af regionsfunktion inden for gynækologi og obstetrik#6 - Aktiv Patientstøtte#7 - Psykiatrien i DNV-Gødstrup: Godkendelse af projektforslag#8 - Psykiatrien i DNV-Gødstrup: Godkendelse af strategi for udvælgelse og bedømmelse af totalentrepriseudbud#9 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af besparelses- og prioriteringskatalog#10 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for delprojekt 5#11 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgetjusteringer#12 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af revideret styringsmanual#13 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 4. kvartal 2016#14 - Dansk Center for Partikelterapi: Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016#15 - DNU: Bevillingsændringer og justeringer i risikopuljen#16 - DNU: "Det tredje øje" rapport for 4. kvartal 2016#17 - Hospitalsenhed Midt: Udmøntning af bevilling til udvidelse af ventilation til Patologisk Institut på Regionshospitalet Viborg#18 - Hospitalsenhed Midt: Udmøntning af anlægsbevilling til ombygningen af Sterilcentralen på Regionshospitalet Viborg#19 - Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg: "Det tredje øje" rapport for 4. kvartal 2016#20 - Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2016#21 - Godkendelse af aftale om professorer og akademiske koordinatorer#22 - Bevilling til Cirkulær Byinnovation (Indstilling fra Vækstforum)#23 - Bevilling til Udviklingsprogram for bioøkonomi i Region Midtjylland (Indstilling fra Vækstforum)#24 - Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser (Indstilling fra Vækstforum)#25 - VUC driftsoverenskomster - udbud af forberedende voksenundervisning i Region Midtjylland 2017#26 - Opdateret strategisk partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland og Professionshøjskolen VIA University College#27 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende regional indsats mod mikroplast#28 - Rammer for den politiske behandling af budget 2018#29 - Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017#30 - Salg af lægeboliger i Silkeborg og Viborg#31 - Godkendelse af anlægsregnskab for renovering og nybygning af 22 boliger på Bækketoften i Hedensted#32 - Udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om Rigsrevisionens beretning angående løn til administrative og lægelige chefer#33 - Tværsektorielle teams som mulige modtagere af Smartprisen og Initiativprisen#34 - Orientering om forbrug af lægemidler i Region Midtjylland 2016#35 - Energiregnskaber med kommunerne

Se eller gense Regionsrådsmødet 29. marts 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 139
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.