26-04-2017 - Møde i regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Region Midtjyllands Årsregnskab 2016#2 - Mulighed for konkurrenceudsættelse af serviceassistentområdet#3 - Satspulje til udvidelse af kapaciteten på hospiceområdet#4 - Orientering om aktiviteten på hospice i 2016#5 - Fordeling af vagtapoteker i Region Midtjylland#6 - Strategi for udbud af regionslager#7 - Godkendelse af revideret principnotat vedrørende betalingsparkering#8 - Redegørelse til ministeren vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse af risiko- og reservestyring i DNU og DNV-Gødstrup#9 - Tværsektoriel analyse på hjælpemiddelområdet i Vestklyngen#10 - Regional Strålerapport 2017#11 - Regionshospitalet Randers, Generalplan: Anlægsbevilling til tekniske forberedelser#12 - Hospitalsenheden Horsens, Generalplan: Projekteringsbevilling til Kvindehuset#13 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: Godkendelse af tildelingskriterier på rådgiverudbud på delprojekt 3, Ombygningen#14 - Grønt regnskab 2016#15 - Tilstandsvurdering 2016 af Region Midtjyllands ejede bygninger#16 - Regionalt kultursamarbejde efter Aarhus 2017#17 - Driftsoverførsler fra 2016 til 2017-2020#18 - Anmodning om orlov fra regionsrådet#19 - Orientering om målbillede for sundhedsområdet#20 - Orientering om målbillede for socialområdet#21 - Orientering om målbillede for regional udvikling#22 - Orientering om effekter af finanslovmidler til udredning og behandling af patienter#23 - Orientering om samarbejde med privathospitaler i 2016 og forventninger til 2017#24 - Orientering om tilførsel af midler til pukkelafvikling inden for det rygmedicinske område#25 - Orientering om Patientkontorets årsberetning 2016

Se eller gense Regionsrådsmødet 26. April 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 398
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.