21-06-2017 - Møde i Regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af revideret mangfoldighedspolitik#2 - Justering af rygepolitikken i Region Midtjylland#3 - Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne#4 - "Psykiatrien i Nordvest"#5 - Psykiatriens forskningsenhed TNU#6 - DNU: Godkendelse af udbudsstrategi for Forum#7 - Regionshospitalet Silkeborg: Godkendelse af projektforslag for fase 4 og 5#8 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af bevilling til renovering af ventilationssystem til fire højisolationsstuer#9 - Grenaa Sundhedshus: Bevilling til elevator-udskiftning#10 - DNU: "Det tredje øje"-rapport for 1. kvartal 2017#11 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 1. kvartal 2017#12 - Regionshospitalet Viborg: "Det tredje øje rapport" for 1. kvartal 2017#13 - Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2017#14 - Dansk Center for Partikelterapi: "Det tredje øje"-rapport for foråret 2017#15 - Dansk Center for Partikelterapi: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017#16 - Udmøntning af uddannelsespuljen 2017 - Åben pulje#17 - Udtræden af FlexDanmark-samarbejdet#18 - Bemyndigelse til og administrationsgrundlag for behandling af ansøgninger om praksisflytning i Region Midtjylland#19 - Revisionsberetning vedrørende Region Midtjyllands regnskab 2016 og endelig godkendelse af Årsrapport 2016#20 - Revisionsberetning vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2016#21 - Vedtagelse af foreløbig mødeplan 2018 for regionsrådet#22 - Forslag til vejnavn for Det Nye Hospital i Vest - Gødstrup#23 - Orientering om status for implementering af Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi#24 - Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse i Præhospitalet 2016#25 - Orientering om forlængelse af sociolanceprojektet vedrørende sårbare borgere#26 - Orientering om målbillede på sundhedsområdet#27 - Orientering om målbillede for socialområdet#28 - Orientering om målbillede for regional udvikling#29 - Orientering om forbrug af medicin i Region Midtjylland efter 1. kvartal 2017

Se eller gense Regionsrådsmødet 21. juni 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 160
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.