23-08-2017 - Møde i Regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - 1. behandling af budget 2018#2 - Navngivning af hospital i Gødstrup#3 - Godkendelse af Midttrafiks budget 2018#4 - Samarbejde med Novo Nordisk Fonden om Steno Diabetes Center Aarhus samt hovedvilkår for aftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitets Forskningsfond (Forum)#5 - Godkendelse af midlertidig placering af særlige pladser i psykiatrien#6 - Ansøgningsrunde 2017 til ungdomsuddannelserne HF, HTX og STX#7 - Godkendelse af målbillede for socialområdet#8 - Lægevagtskampagne#9 - Godkendelse af samarbejdsaftale med kommunerne om infektionshygiejne#10 - Delpraksisplan på det anæstesiologiske område#11 - Høringsudkast til sundhedsberedskabsplan#12 - Placering af den vestlige patientstøtteenhed og godkendelse af bevillingsudmøntning#13 - Udmøntning af Kræftplan IV#14 - Informationssikkerhed i Region Midtjylland#15 - Regionsrådets svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet om Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulenter#16 - Økonomirapportering pr. 31. maj 2017#17 - Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2016#18 - Ansøgning om forlængelse af brobyggerfunktion i Danish Food Cluster (Indstilling fra vækstforum)#19 - Bevilling til Vestkystens turismevækstklynge (Indstilling fra vækstforum)#20 - Bevilling til Tourismx (Indstilling fra vækstforum)#21 - Ny selskabsform for Forskerpark Foulum#22 - Salg af kapel i Skive#23 - Anlægsregnskab for modulbyggeri på socialområdet#24 - Aarhus Universitetshospital: Orientering om udflytning af akutområdet til Skejby#25 - Orientering om tilsagn om støtte til tre satspuljeprojekter i psykiatrien#26 - Resultatkontraktopfølgning marts 2017#27 - Orientering om Midttrafiks trafikplan 2018-2021#28 - Orientering om samlet status for deltagelse i projekt Økoløft Danmark

Se eller gense Regionsrådsmødet 23. august 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 522
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 5
There is no video in the channel yet. There is no video yet.