27-09-2017 - Møde i Regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - 2. behandling af budget 2018#2 - Mulig overdragelse af ansvaret for togstrækningen Holstebro-Vemb-Skjern til Region Midtjylland#3 - Godkendelse af permanent placering af 32 særlige pladser i psykiatrien#4 - Principgodkendelse af Borgernes Psykiatrihus i Aarhus Kommune#5 - Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde (udviklingsstrategi og styringsaftale)#6 - Godkendelse af planer for parkering på Regionshospitalet Viborg#7 - DNU: Bevilling til solcelleanlæg samt udmøntning fra projektets risikopulje#8 - Regionshospitalet Viborg: "Det tredje øje" rapport for 2. kvartal 2017#9 - DNU: "Det tredje øje"-rapport for 2. kvartal 2017#10 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 2. kvartal 2017#11 - Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2017#12 - Dansk Center for Partikelterapi: Kvartalsrapport for 2. kvartal 2017#13 - DNV-Gødstrup: Delprojekt 11 færdigprojektering og udbud af fast inventar#14 - Fordeling af Puljen til Styrkelse af Sundhedsforskning#15 - Godkendelse af kommissorium for tværfaglige specialeråd#16 - Bevillingsændring til renovering af lægeklinikker i Grenaa Sundhedshus#17 - Tilbageførsel af bevilling vedrørende kliniklokaler på Skive Sundhedshus#18 - Ændring af navn og styrelsesvedtægter for Specialområde Kommunikation og Undervisning#19 - Fremtidens Transport#20 - Besvarelse til Finansministeriet angående input til en sammenhængsreform for den offentlige sektor#21 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende puljemidler til psykiatrien#22 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Qvist om et midlertidigt udvalg vedrørende kollektiv trafik#23 - Orientering om status for implementering af Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi

Se eller gense Regionsrådsmødet 27. september 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 407
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.