25-10-2017 - Møde i Regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Midlertidig placering af 14 særlige pladser i Regionspsykiatrien Midt eller Regionspsykiatrien Vest#2 - Opfølgning på spareforslag 3.11 vedrørende hospitalsrekvirerede blodprøver#3 - Midlertidig lukning for frit sygehusvalg til urinvejskirurgisk afdeling K#4 - Udmøntning af Kræftplan IV - kompetenceløft indenfor kræftkirurgi#5 - Psykiatrien i DNU: Bevilling til projektorganisation og IT#6 - DNU: Godkendelse af revideret styringsmanual#7 - Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af "det tredje øjes" oplæg til opgavebeskrivelse vedrørende redegørelse for udfordringer i Kvalitetsfondsprojektet i Viborg#8 - Godkendelse af øget reservebeholdning i forbindelse med Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg#9 - Udmøntning af midler til driftsnødvendige anlægsprojekter på Regionshospitalet Viborg#10 - Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune på psykiatri- og socialområdet#11 - Projekteringsbevilling til opførelse af ny døgnrehabiliteringsenhed på Tagdækkervej i Hammel#12 - Etablering af parkeringspladser ved Skive Sundhedshus#13 - Salg af Blåkærgård#14 - Forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning#15 - Udmøntning af uddannelsespuljen 2017 - åben pulje#16 - Udmøntning af uddannelsespuljen 2017 under temaet karrierelæring#17 - Ansøgning om tilskud til udvikling af bioraffineringsanlæg i stor skala (Indstilling fra vækstforum)#18 - Forslag til ny styrings-, evaluerings- og effektmålingspraksis (Indstilling fra vækstforum)#19 - Ligestillingsredegørelse 2017#20 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Qvist vedrørende forslag til grøn omstilling#21 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ove Nørholm om kvaliteten på akutmodtagelserne#22 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende opsigelserne på Hammel Neurocenter#23 - Afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling#24 - Afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende kræft#25 - Afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed#26 - Afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende medicinområdet#27 - Orientering om udvidet udfordringsret#28 - Orientering om målbillede på sundhedsområdet#29 - Orientering om målbillede for socialområdet#30 - Orientering om målbillede for regional udvikling

Se eller gense Regionsrådsmødet 25. Oktober 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 307
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.