28-02-2018 - Møde i Regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Udmøntning af ekstra midler til psykiatrien samt drøftelse af analyse af psykiatrien#2 - Psykiatrien i DNV-Gødstrup: Bevilling af midler#3 - DNV-Gødstrup: Diverse bevillinger og udgiftsfordeling#4 - Regionshospitalet Silkeborg: Bevilling til udskiftning af afløbsrør#5 - Hammel Neurocenter: Godkendelse af revideret helhedsplan#6 - Udmøntning af midler til kræftområdet#7 - Udmøntning af centrale leasingrammer fra Investeringsplan 2017-2026#8 - Godkendelse af fordeling af øremærkede finanslovsmidler til fødeafdelingerne i 2018-2019#9 - Godkendelse af fordeling af midler til udgående og rådgivende funktioner fra hospitaler#10 - Etablering af sundhedsparken "Pusterummet" ved Skive Sundhedshus#11 - Kliniklokaler og udstyr til ny almen praksis i Horsens#12 - Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032#13 - Rammesætning for fortsat analyse af den fremskudte præhospitale indsats i Region Midtjylland#14 - Besvarelse af Ankestyrelsens udtalelse vedrørende regionsrådsformandens habilitet i udbudssag#15 - Godkendelse af kommissorium for arbejde med effektivisering af registreringer, arbejdsgange og databehandling#16 - Initiativprisen og Smartprisen – valg af ny priskomité og godkendelse af nye kriterier for at vinde priserne#17 - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2017.#18 - Nedsættelse af vækstforum for Region Midtjylland for perioden 2018-2021#19 - Orientering om landsdækkende måling af somatiske hospitalers produktivitet 2016#20 - Orientering om anvendelse af klausuler om lære- og praktikpladser

Se eller gense Regionsrådsmødet 28. Februar 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 263
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.