25-04-2018 - Møde i regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Region Midtjyllands årsregnskab 2017#2 - Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 og kommende år#3 - Initiativer for bedre økonomistyring på anlægsområdet#4 - Hospicepladser til børn og unge i Vestdanmark#5 - Erfaringer fra PVK-udbuddet#6 - Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien: Etablering af to midlertidige særlige pladser#7 - Forpagtning af kiosk og café på Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby#8 - Regionshospitalet Horsens: Anlægsbevillinger til Generalplansprojekter#9 - Midtjysk teknologipagt#10 - Nye retningslinjer for regionens uddannelsespulje#11 - Ansøgning om udbud af ambulancebehandleruddannelse i Silkeborg#12 - Forlængelse af EU-kultursatsningen Genvej til Europa#13 - Tilskud til aktiviteter på Kulturmødet på Mors#16 - Vækstforum for Region Midtjylland - udpegning af formand for vækstforum (Indstilling fra vækstforum)#17 - Godkendelse af udpegning til forsyningsselskabet Verdo#18 - Målbillede for sundhedsområdet#19 - Målbillede for socialområdet#20 - Målbillede for regional udvikling#21 - Præhospital indsats: Aktivitet og servicemålsoverholdelse 2017#22 - Godkendelse af anlægsregnskaber for Medicoteknisk udstyr for 2010, 2011 og 2012-2013.#23 - Orientering om analyse af ressourceoptimering på serviceassistentområdet#24 - Orientering om udviklingen i forbruget af medicin#25 - Orientering om Patientkontorets årsberetning 2017#26 - Orientering angående Høfde 42#14 - Udpegning af medlemmer til Region Midtjyllands kontaktforum for det regionale socialområde 2018-2021#15 - Udpegning af medlemmer til Region Midtjyllands regionale kontaktforum på psykiatriområdet 2018-2021

Se eller gense Regionsrådsmødet 25. April 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 453
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.