30-05-2018 - Møde i regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
t1 #1 - Ramme for besparelser i budget 2019#1 - Økonomirapportering pr. 31. marts 2018#2 - Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Rasmus Foged og Mikkel Rasmussen vedrørende besparelser på Aarhus Universitetshospital#3 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Else Kayser om sammenhæng mellem dagligt fremmøde, faglighed og arbejdsmiljø på regionshospitaler og i psykiatrien#4 - Udmøntning af midler til smerteområdet fra budgetforliget 2018#5 - Etablering af tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder for demens og udmøntning af midler til demensområdet#6 - Udmøntning af midler fra puljen til styrkelse af forskning og udvikling på regionshospitalerne#7 - Godkendelse af bemanding af akutbilen i Skive#8 - Regional Strålerapport 2018#9 - Godkendelse af visionspapir, indsatsområder og partnerskabsaftale for Human First-samarbejdet#10 - Overdragelse af Hjernesamlingen ved Aarhus Universitetshospital Risskov#11 - Helhedsplan for funktioner i Søndersøparken#12 - Projekteringsbevilling til IT-driftcentre#13 - DNU: Bevillingsændringer, nedlukning af risikopuljen og godkendelse af et revideret besparelses- og prioriteringskatalog#14 - Bevilling til Center for Energiintegration og -lagring (Indstilling fra vækstforum)#15 - Bevilling til udviklingsprogrammet: Fremme af innovation inden for grøn energiteknologi med fokus på fremme af integration og fleksibilitet i energisystemer (Indstilling fra vækstforum)#16 - Bevilling til samarbejde med Innovationsfonden (Indstilling fra vækstforum)#17 - Bevilling til Internet Week Denmark 2018-2020 (Indstilling fra vækstforum)#18 - Anmodning om projektforlængelse - Future Food Innovation (Indstilling fra vækstforum)#19 - Udbud af bankydelser i Region Midtjylland#20 - DNV-Gødstrup: Anlægsregnskab for jordkøb#21 - Regionshospitalet Randers: Anlægsregnskab for Akuthospital Fase 1#22 - Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Amgros#23 - Udpegning af medlem til Naturparkrådet Randers Fjord#24 - Udpegning af repræsentant fra Region Midtjylland til bestyrelsen for Jordbrugets UddannelsesCenter Århus#25 - Godkendelse af bilag til regionsrådets forretningsorden om spørgetid#26 - Orientering om aktiviteten på hospice i 2017#27 - Orientering om muligheder for at forbedre responstiden

Se eller gense Regionsrådsmødet 30. Maj 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 435
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.