27-06-2018 - Møde i regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Besparelser i 2018#2 - Udmøntning af omprioriteringsbidrag 2018#3 - God ledelse og styring i Region Midtjylland#4 - Godkendelse af accept af tilskud fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse samt godkendelse af reviderede projekter#5 - Strategi for lægedækning i almen praksis#6 - Opfølgning på hensigtserklæring i Budget 2017 vedrørende akutklinikkernes rolle og funktion#7 - Navngivning af psykiatrien i Skejby og implementering af udviklingsplanen#8 - Regionshospitalet Randers: Ny sterilcentral#9 - Bevilling til forskningsprojekt vedrørende håndtering af hospitalsspildevand#10 - Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2018#11 - DNU: "Det tredje øje"- rapport for 1. kvartal 2018#12 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 1. kvartal 2018#13 - DNV-Gødstrup Psykiatri: "Det tredje øje"-rapport for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018#14 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje-rapport" for 1. kvartal 2018#15 - Dansk Center for Partikelterapi: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018#16 - Dansk Center for Partikelterapi: "Det tredje øje"-rapport for foråret 2018#17 - Anskaffelse af rullebure til nyt centrallager#18 - Regional Udviklingsstrategi for Region Midtjylland#19 - Godkendelse af nedlæggelse af standsningssted i Odder på Aarhus Letbane#20 - Godkendelse af revision af interessentskabskontrakt for Aarhus Letbane#21 - Godkendelse af en ændring af Midttrafiks vedtægter#22 - Godkendelse af budget for Europæisk Kulturregion#23 - Ansøgning fra Frontløberne om tilskud til et projektakademi i Region Midtjylland#24 - Ansøgning fra Den Gamle By om tilskud til European Museum Academy konference#25 - Ansøgning fra Teatret OM om tilskud til projekt Lighthouses#26 - Målbillede på sundhedsområdet#27 - Målbillede på socialområdet#28 - Målbillede for regional udvikling#29 - Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Jacob Isøe Klærke og Susanne Buch Nielsen om fælles organisering af hjælpemiddelområdet#30 - Revisionsberetning vedrørende Region Midtjyllands regnskab 2017 og endelig godkendelse af Årsrapport 2017#31 - Revisionsberetning vedrørende statsrefusion til sociale udgifter for 2017 for Region Midtjylland#32 - Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2017#33 - Opdatering af Kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag#34 - Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Himmelbjerggården#35 - Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Robert Holmsvej 4, Horsens#36 - Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Kannikegade 12, Aarhus#37 - AMGROS Årsregnskab 2017#38 - Vedtagelse af mødeplan 2019 for regionsrådet#39 - Orientering om udviklingen i de regionale arbejdspladser#40 - Orientering om status for implementering af Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi#41 - Orientering om Region Midtjyllands engagement i Europæisk Kulturhovedstad 2017#42 - Orientering om samarbejde med privathospitaler i 2017 og forventninger til 2018

Se eller gense Regionsrådsmødet 27. Juni 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 177
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.