31-10-2018 - Møde i regions rådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Plan for budgetoverholdelse i forhold til den kollektive trafik og herunder høring af Midttrafiks budget#2 - Godkendelse af ansøgning fra Hedensted Kommune om støtte til et mobilitetsprojekt#3 - Antal STX-gymnasieklasser i Aarhus-området for skoleåret 2019/2020#4 - Status på implementeringen af udviklingsplanen for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien#5 - Orientering om status på implementering af gebyr ved tolkning i Region Midtjylland, herunder forslag til midlertidig håndtering af opkrævning af gebyret#6 - Tilskud til Skanderborg Sundhedshus fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse samt godkendelse af revideret projektbeskrivelse vedrørende Flerlægepraksis på MarselisborgCentret#7 - Drøftelse af rammeaftale om blodsukkermålinger i almen praksis#8 - Forslag om lukning af Klinik for Blodsygdomme i Horsens#9 - Kvalitetsfondsprojekt Regionshospitalets Viborg: Godkendelse af bevillingsændringer#10 - Hospitalsenheden Horsens: Anlægsbevilling til afsluttende anlægsudgifter#11 - Anlægsbevillinger til klimaskærmsprojekter på tværs af hospitalsenhederne#12 - Forslag til revideret driftsorganisering af TrygFondens Familiehus i Skejby#13 - Aarhus Universitetshospital: Indgåelse af lejeaftale for lokaler til Sundheds-IT#14 - Økonomirapportering pr. 31. august 2018#15 - Henvendelse fra Else Kayser vedrørende udbuds- og indkøbspolitik#16 - Udmøntning af uddannelsespulje 2018: Åben pulje#17 - Udmøntning af uddannelsespulje 2018: Teknologipagt#18 - Uddannelsesdebattens fremtid#19 - Invitation fra Kulturministeriet til samarbejde om regionale kunstfonde#20 - Ansøgning - International FoodTech, Sundhedsinnovation og Globale Alliancer (Indstilling fra vækstforum)#21 - Ansøgning vedrørende Nutrition Box (Indstilling fra vækstforum)#22 - Bevilling til nationale innovationsnetværk (Indstilling fra vækstforum)#23 - Valg af operatør og bevilling til Rethink Business: Cirkulær Forretningsudvikling (Indstilling fra vækstforum)#24 - Målbillede på sundhedsområdet#25 - Målbillede på socialområdet#26 - Målbilledet for regional udvikling#27 - Bevillinger vedrørende medicoteknisk udstyr 2018 og Psykiatrien i DNV Gødstrup#28 - DNU: Godkendelse af fire anlægsregnskaber

Se eller gense mødet i regions rådet afholdt 31. Oktober. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 309
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 5
There is no video in the channel yet. There is no video yet.