19-12-2018 - Møde i regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Status for besparelser på den regionale kollektive trafik#2 - Udmøntning af 50 mio. kr. til psykiatrien#3 - Udmøntning af 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgerne#4 - Udmøntning af midler fra puljen til udrednings- og behandlingsret til lungemedicin og lungekræft#5 - Styrkelse af indsatsen på kræftområdet#6 - Midler fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse: projekt i Skanderborg Sundhedshus#7 - Planlægning af nyt Hospitalsapotek#8 - Investeringsplan 2019-2027#9 - DNU: Indarbejdelse af option, indløsning af besparelses- og prioriteringskataloget og andre bevillingsændringer#10 - Aarhus Universitetshospital Skejby: Etablering af lokaler til Dansk NeuroforskningsCenter#11 - Regionshospitalet Horsens: Bevilling til programorganisation#12 - Regionshospitalet Randers: Bevilling til programorganisation under Generalplanen#13 - Orientering om midtVasks vaskeriopgave#14 - Afrapporteringer fra udvalgene for kollektiv trafik, bæredygtig vækst og værdibaseret styring#15 - Nedsættelse af midlertidige udvalg i 2019#16 - DNU: "Det tredje øje" rapport for 3. kvartal 2018#17 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 3. kvartal 2018#18 - Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg: Det "tredje øje" rapport for 3. kvartal 2018#19 - Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2018#20 - DNV-Gødstrup-Psykiatri: "Det tredje øje" rapport for 2. og 3. kvartal 2018#21 - Dansk Center for Partikelterapi: "Det tredje øje" rapport for efteråret 2018#22 - Kvartalsrapport for Dansk Center for Partikelterapi pr. 30 september 2018#23 - Udmøntning af DUT-midler#24 - Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers: Orientering om økonomiudfordringer i budget 2019#25 - Økonomirapportering pr. 31. oktober 2018#26 - Godkendelse af forbrug på ramme til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter#27 - Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland#28 - Orientering om status for implementering af Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi#29 - Forslag til placering af ydernumre i forbindelse med udvidelse af kapaciteten på fodterapiområdet#30 - Ansøgning til pulje til etablering af aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdanmark#31 - Ansøgning til pulje til udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser#32 - Godkendelse af etablering af afdeling Ulfborghus under Specialområde Børn og Unge#33 - Status på de regionale erhvervsudviklingsmidler i forbindelse med lovændring samt anmodning om bevillinger for de resterende tilbageløbsmidler#34 - Ansøgning fra Favrskov Kommune om tilskud til vandreforestillingen Spådommen om Høje Stene#35 - Ansøgning om bevilling fra Aarhus Kommune til Tiltrækning af talent (Indstilling fra Vækstforum)#36 - Ansøgning om bevilling til projektet Cand.mag. i job (Indstilling fra Vækstforum)#37 - Ansøgning om bevilling til aktiviteter i forbindelse med AAL Forum 2019 og IoT Week 2019 (Indstilling fra Vækstforum)#38 - Ansøgning fra Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling (Indstilling fra Vækstforum)#39 - Ansøgning om forlængelse og tillægsbevilling fra Projektsekretariatet ApS til Rummelig imidt (Indstilling fra Vækstforum)#40 - Ansøgning om forlængelse af Scale-up Denmark (Indstilling fra Vækstforum)#41 - Status på målbilledet for sundhedsområdet#42 - Status på målbilledet for socialområdet#43 - Status på målbilledet for regional udvikling#44 - Integrering af nærhedsfinansiering i målbilledet for sundhed#45 - Rapportering i 2019 for målbilleder og økonomi#46 - Afrapportering af forenklingsinitiativer og godkendelse af ansøgning gennem udfordringsretten#47 - Anmodning om orlov fra regionsrådet#48 - Revidering af regler om foretræde for stående og midlertidige udvalg#49 - Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland

Se eller gense regionsrådsmødet 19. december 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 158
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 4
There is no video in the channel yet. There is no video yet.